Dlítheangeolaithe Gearmáinise agus Ollainnise

Etusivu > Dlítheangeolaithe Gearmáinise agus Ollainnise

An bhfuil cáilíochtaí agat i ndlí na Beilge, na Gearmáine, na hÍsiltíre nó na hOstaire? Má tá, is féidir leat a bheith ar dhuine de na chéad dlítheangeolaithe eile a rachaidh isteach sa Chúirt Bhreithiúnas Eorpach i Lucsamburg!

Mar dhlítheangeolaí, ní mór duit a bheith in ann téacsanna casta dlí a aistriú ó dhá cheann de theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar a laghad go dtí do phríomhtheanga. Beidh ról tábhachtach agat ó thaobh anailísiú dlíthiúil a dhéanamh i gcomhar le Clárlanna agus ranna eile na Cúirte Breithiúnais.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go bhfuil na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir le hiarrthóirí atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais speisialta acu socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha.

Ná lig tharat an deis seo ar ghairm iontach – beidh an clárú oscailte go dtí an 3 Iúil 2018.

 

An bhfuil an mianach is gá ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach agus céim ollscoile agat i ndlí na Beilge (ó ollscoil Ollainnise), na Gearmáine, na hÍsiltíre nó na hOstaire agus máistreacht a bheith agat ar an Ollainnis nó ar an nGearmáinis. Sa bhreis air sin, ní mór duit eolas maith a bheith agat ar dhá cheann eile ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais, agus an Fhraincis ar cheann acu sin.

 

Forbhreathnú – Dlítheangeolaithe Gearmáinise agus Ollainnise

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Scagthóir buanna/Talent screener

Réamhthrialacha

Ionad Measúnaithe

Painéal