Pravnici lingvisti za nizozemski i njemački jezik

Početna stranica > Pravnici lingvisti za nizozemski i njemački jezik

Imate diplomu iz austrijskog, belgijskog, njemačkog ili nizozemskog prava? Možda ste baš vi jedan od pravnika lingvista koji će se uskoro zaposliti na Sudu Europske unije u Luxembourgu!

Pravnici lingvisti prevode složene pravne tekstove s najmanje dva službena jezika EU-a na svoj glavni jezik. Imaju ključnu ulogu u obavljanju pravne analize u suradnji s Tajništvom i drugim službama Suda.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira za kandidate s invaliditetom i posebnim potrebama pronaći ćete na našoj stranici o jednakim mogućnostima.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za svoju karijeru! Možete se prijaviti do 3. srpnja 2018.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Morate imati državljanstvo države članice EU-a, sveučilišnu diplomu iz austrijskog, belgijskog (sa sveučilišta na nizozemskom jeziku), nizozemskog ili njemačkog prava te savršeno znanje nizozemskog ili njemačkog jezika. Pored toga morate imati dobro znanje dvaju dodatnih službenih jezika EU-a, od kojih jedan mora biti francuski.

 

Pregled natječaja za pravnike lingviste za nizozemski i njemački jezik

 

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Probir talenata/Talent screener

Preliminarni testovi

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata