Prawnicy lingwiści z językiem niderlandzkim i niemieckim

Strona główna > Prawnicy lingwiści z językiem niderlandzkim i niemieckim

Masz dyplom z prawa austriackiego, belgijskiego, holenderskiego lub niemieckiego? Jeśli tak, masz szansę zostać jednym z prawników lingwistów pracujących w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu!

Prawnicy lingwiści muszą być w stanie tłumaczyć złożone teksty prawne z co najmniej dwóch języków urzędowych UE na swój język ojczysty. Do ich zadań należy też udział w przeprowadzaniu analizy prawnej we współpracy z sekretariatami i innymi służbami Trybunału Sprawiedliwości.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób kandydaci niepełnosprawni i mający specjalne potrzeby mogą zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do ich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na temat równych szans.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy do 3 lipca 2018 r.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE, posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa austriackiego, belgijskiego (wydany przez uczelnię niderlandzkojęzyczną), holenderskiego lub niemieckiego, a także biegle znać język niderlandzki lub niemiecki. Muszą też dobrze znać dwa inne języki UE, z których jeden musi być językiem francuskim.

 

Konkurs na prawników lingwistów z językiem niderlandzkim i niemieckim: kolejne etapy

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

Ocena zdolności/Talent screener

Testy wstępne

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa