Holandskí a nemeckí právnici lingvisti

Domovská stránka > Holandskí a nemeckí právnici lingvisti

Máte diplom v oblasti belgického, holandského nemeckého alebo rakúskeho práva? Ak áno, môžete sa stať novým členom tímu právnikov lingvistov na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu.

Ako právnik lingvista musíte byť schopný prekladať zložité právne texty z aspoň dvoch úradných jazykov EÚ do svojho hlavného jazyka. Budete zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní právnej analýzy v spolupráci s kanceláriami súdov a ostatnými službami Súdneho dvora.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch pre uchádzačov so zdravotným postihnutím a s osobitnými potrebami, nájdete na stránke Rovnaké príležitosti.

Nenechajte si ujsť túto fantastickú kariérnu príležitosť – registrácia je možná do 3. júla 2018.

 

Máte potrebné schopnosti?

Musíte byť občanom EÚ s vysokoškolským diplomom v oblasti belgického (z holandsky hovoriacej univerzity), holandského, nemeckého alebo rakúskeho práva a dokonale ovládať holandský alebo nemecký jazyk. Okrem toho musíte mať dobrú znalosť dvoch ďalších jazykov EÚ, z ktorých jedným musí byť francúzština.

 

Holandskí a nemeckí právnici lingvisti – prehľad

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Prehľad schopností/Talent screener

Predbežné testy

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam