Nederländsk- och tyskspråkiga juristlingvister

Förstasida > Nederländsk- och tyskspråkiga juristlingvister

Har du en juristexamen från Belgien, Nederländerna, Tyskland eller Österrike? Då kan du bli en av EU-domstolens nya juristlingvister i Luxemburg!

Som juristlingvist måste du kunna översätta komplicerade juridiska texter från minst två officiella EU-språk till ditt starkaste språk. Du får en viktig roll i arbetet med att göra rättsliga analyser tillsammans med kanslierna och andra avdelningar inom domstolen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – sista ansökningsdag är den 3 juli 2018.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara medborgare i ett EU-land och ha en belgisk (från ett nederländskspråkigt universitet), nederländsk, tysk eller österrisk juristexamen och perfekta kunskaper i antingen nederländska eller tyska. Dessutom ska du ha goda kunskaper i två andra EU-språk där det ena måste vara franska.

 

Nederländsk- och tyskspråkiga juristlingvister

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Talent screener

Inledande prov

Utvärderingscentrum

Reservlista