Domovská stránka > EPSO oslavuje Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vydaním novej príručky o primeraných úpravách jeho výberových testov.

EPSO oslavuje Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vydaním novej príručky o primeraných úpravách jeho výberových testov.

Úrad EPSO vypracoval pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím novú príručku o primeraných úpravách jeho výberových testov, ktorá obsahuje informácie o tom, ako požiadať o osobitné úpravy. 

V tejto príručke okrem iného nájdete postup týkajúci sa primeraných úprav, druh dokumentov, ako sú lekárske potvrdenia, ktoré je potrebné predložiť, či praktický súbor nástrojov s tipmi a trikmi.

Ďalšie informácie a nástroje týkajúce sa žiadostí o osobitné úpravy

Prečítajte si náš informačný leták, v ktorom sa krok po kroku uvádza, ako požiadať o osobitné úpravy výberových testov.

Ak máte ťažkosti s prístupom k tomuto dokumentu pomocou podporných technológií, použite túto dostupnú verziu.

Prezrite si prehľad úradu EPSO o možných úpravách v rámci jeho výberových testov.

Viac informácií o politike úradu EPSO v oblasti rovnosti, rozmanitosti a začlenenia nájdete na stránke úradu EPSO Rovnaké príležitosti.

 

Pozrite si naše video o osobitných úpravách našich výberových testov:

Dátum publikovania : 03/12/2020 - 14:30
Dátum aktualizácie : 03/12/2020 - 15:21