Förstasida > Epso uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen med en ny vägledning om särskilda anpassningar av sina urvalsprov

Epso uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen med en ny vägledning om särskilda anpassningar av sina urvalsprov

Inför Internationella funktionshinderdagen 2020 har Epso tagit fram en ny vägledning om särskilda anpassningar för sina urvalsprov där du kan läsa om hur du ansöker om särskilda anpassningar. 

I vägledningen kan du läsa om förfarandet för skäliga anpassningar, se exempel på handlingar som du ska bifoga, t.ex. läkarintyg, och exempel på möjliga anpassningar. Det finns också en praktisk verktygslåda med tips.

Vill du veta mer om hur du ansöker om särskilda anpassningar?

Titta då i vår broschyr om hur man ansöker om särskilda anpassningar inför våra urvalsprov.

Om du får problem med att läsa det här materialet med tekniska hjälpmedel kan du gå till tillgänglighetsversionen.

Det finns också en översikt över möjliga anpassningar av urvalsproven.

Du kan läsa mer om Epsos jämlikhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy på vår sida om lika möjligheter.

 

Titta på vår video om särskilda anpassningar av urvalsproven:

Publicerat den : 03/12/2020 - 14:30
Senaste uppdatering : 03/12/2020 - 15:21