Начало > Проучване на EPSO за многообразието

Проучване на EPSO за многообразието

Европейската служба за подбор на персонал за институциите на ЕС (EPSO) се стреми да повиши многообразието на своя резерв от таланти и по този начин да помогне публичната служба на ЕС изцяло да отразява многообразието на европейските граждани, на които служи. В тази връзка тя стартира пилотно проучване на многообразието, за да разбере по-добре многообразието на съществуващия резерв от кандидати и да подобри своята комуникация с бъдещите потенциални кандидати.

Проучването е изпратено през първата седмица на февруари 2021 г. до кандидати в минали конкурси, проведени между 2018 г. и 2020 г., а участието в него е доброволно. Проучването е напълно анонимно и съответства на настоящите изисквания за защита на данните. Данните, събрани чрез него, ще се използват единствено за целите на статистическия анализ на многообразието на резерва от кандидати.

Сред основните цели на ЕС са повишаването на общественото приемане, борбата с предразсъдъците и популяризирането на ползите от многообразието в едно все по-разнородно общество. Признато е, че равенството и многообразието могат да помогнат на Европа да се справи с днешните предизвикателства, като се повиши участието на пазарите на труда и се гарантира, че всички членове на обществото могат да използват максимално своите способности. 

EPSO осигурява равни възможности в своите процедури за подбор и достъп на всички кандидати, независимо от техния произход. Службата подхожда по приобщаващ начин при подбора и предоставя на всички кандидати еднаква възможност да демонстрират своите компетентности чрез идентифициране и премахване на потенциални блокиращи фактори, евентуални предубеждения и всякакви други рискове от дискриминация. Пилотното проучване ще помогне за усъвършенстване на дейностите на EPSO, насочени към повишаване на привлекателността на работата в институциите на ЕС за всички граждани на Съюза.

Срокът за участие в проучването изтече. EPSO е в процес на анализиране на отговорите.

Дата на публикуване : 05/02/2021 - 10:49
Дата на актуализацията : 16/03/2021 - 07:40