Úvod > Průzkum úřadu EPSO týkající se rozmanitosti

Průzkum úřadu EPSO týkající se rozmanitosti

Úřad pro výběr personálu pro orgány EU (EPSO) usiluje o zvýšení rozmanitosti uchazečů o práci u evropských institucí a chce tak pomoci veřejné službě EU stát se organizací, která plně reprezentuje rozmanitost občanů Evropské unie, v jejichž prospěch jedná. Z tohoto důvodu uspořádal úřad EPSO pilotní průzkum týkající se rozmanitosti, aby zjistil více o stávajících kandidátech a mohl optimalizovat svou propagační a náborovou činnost v budoucnu.

První týden v únoru 2021 byl průzkum zaslán uchazečům, kteří se zúčastnili minulých a již ukončených výběrových řízení v období 2018–2020. Průzkum probíhá anonymně, v souladu se stávajícími požadavky na ochranu údajů. Účast v něm je zcela dobrovolná. Získané údaje budou použity výhradně pro účely statistické analýzy rozmanitosti uchazečů.

Společenské přijetí, boj proti předsudkům a prosazování přínosů rozmanitosti ve stále rozmanitější společnosti patří k hlavním cílům EU. V současné době se již všeobecně uznává myšlenka, že rovnost a rozmanitost mohou Evropě pomoci řešit její současné výzvy. Toho lze dosáhnout tím, že zvýšíme účast na pracovním trhu a zajistíme, aby v naší společnosti mohl každý co nejlépe využít svého potenciálu. 

Úřad EPSO zajišťuje v rámci svých výběrových řízení rovné příležitosti všem uchazečům bez rozdílu. Uplatňuje princip inkluze a poskytuje všem kandidátům stejnou příležitost, aby prokázali své schopnosti – pomáhá jim identifikovat a odstranit případné překážky či předsudky a snížit jakékoli riziko diskriminace. Tento pilotní průzkum má úřadu EPSO pomoci optimalizovat způsob, jakým zvyšuje atraktivitu pracovního uplatnění u evropských institucí pro všechny občany EU.

Lhůta pro účast v průzkumu již skončila. Úřad EPSO nyní provádí analýzu získaných odpovědí.

Datum příspěvku : 05/02/2021 - 10:49
Datum poslední aktualizace : 16/03/2021 - 07:40