Forside > EPSO's undersøgelse af mangfoldighed

EPSO's undersøgelse af mangfoldighed

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) bestræber sig på at øge mangfoldigheden i talentmassen og hjælpe EU's institutioner til at afspejle diversiteten blandt de europæiske borgere. EPSO har derfor iværksat en pilotundersøgelse af mangfoldighed for bedre at forstå den eksisterende ansøgerpuljes mangfoldighed og øge sin rækkevidde i forhold til fremtidige potentielle ansøgere.

Denne undersøgelse er i løbet af den første uge af februar 2021 blevet sendt til ansøgere fra tidligere udvælgelsesprøver, som blev afsluttet i perioden 2018-2020, og deltagelse er på frivillig basis. Undersøgelsen er fuldstændig anonym og overholder gældende databeskyttelseskrav. Data indsamlet i forbindelse med undersøgelsen vil udelukkende blive anvendt til statistisk analyse af ansøgerpuljens mangfoldighed.

EU har det som nogle af sine vigtigste mål at styrke den sociale accept, bekæmpe fordomme og udnytte fordelene ved mangfoldighed i en mere og mere mangfoldig verden. Det er nu bredt anerkendt, at ligestilling og mangfoldighed er en del af løsningen på Europas udfordringer, fordi disse værdier understøtter menneskers deltagelse på arbejdsmarkedet og sikrer, at alle borgere i samfundet kan få mest muligt ud af deres evner og talenter. 

EPSO sikrer lige muligheder i sine udvælgelsesprocedurer og adgang til alle ansøgere uanset deres baggrund. Vi respekterer princippet om inklusion i vores udvælgelsesprocedurer, og ved at identificere og eliminere potentielle hindrende faktorer, mulige fordomme og andre risici for diskrimination, giver vi alle ansøgere lige mulighed for fuldt ud at demonstrere deres kompetencer. Pilotundersøgelsen vil bidrage til at forbedre EPSO's indsats for at gøre en karriere i EU mere attraktiv for alle EU-borgere.

Fristen for besvarelse af undersøgelsen er udløbet. EPSO er i færd med at analysere svarene.

Publiceret den : 05/02/2021 - 10:49
Seneste opdatering : 16/03/2021 - 07:40