Αρχική σελίδα > Έρευνα της EPSO για την πολυμορφία

Έρευνα της EPSO για την πολυμορφία

Η EPSO, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καταβάλλει προσπάθειες για να αυξήσει την πολυμορφία της δεξαμενής ταλέντων βοηθώντας έτσι τη δημόσια διοίκηση της ΕΕ να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας των πολιτών της ΕΕ τους οποίους υπηρετεί. Ως εκ τούτου, δρομολόγησε πιλοτική έρευνα για την πολυμορφία με σκοπό να κατανοήσει καλύτερη την πολυμορφία της υφιστάμενης δεξαμενής υποψηφίων και να βελτιωθεί η πρόσβασή της σε μελλοντικούς πιθανούς υποψηφίους.

Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2021 μεταξύ υποψηφίων που έλαβαν μέρος το διάστημα 2018-2020 σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη λήξει, και η συμμετοχή ήταν προαιρετική. Η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και σύμφωνη με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης της πολυμορφίας της δεξαμενής υποψηφίων.

Στους κύριους στόχους της ΕΕ συγκαταλέγονται η προώθηση της κοινωνικής αποδοχής, η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και η προβολή των οφελών της πολυμορφίας σε μια όλο και περισσότερο ποικιλόμορφη κοινότητα. Αναγνωρίζεται πράγματι ότι η ισότητα και η πολυμορφία μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχή στις αγορές εργασίας και διασφαλίζοντας ότι όλα τα άτομα στην κοινωνία μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα τους. 

Η EPSO εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες κατά τις διαδικασίες επιλογής, καθώς και ίση πρόσβαση, σε όλους τους υποψηφίους, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Δεν εφαρμόζει αποκλεισμούς στις διαδικασίες επιλογής και παρέχει σε όλους τους υποψηφίους ίσες ευκαιρίες για να αποδείξουν όλο το εύρος των δεξιοτήτων τους, εντοπίζοντας και εξαλείφοντας δυνητικούς ανασταλτικούς παράγοντες, πιθανούς κινδύνους μεροληπτικής συμπεριφοράς ή άλλους κινδύνους διακριτικής μεταχείρισης. Η πιλοτική έρευνα θα συμβάλει στη βελτίωση των δραστηριοτήτων της EPSO με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας της σταδιοδρομίας στην ΕΕ για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Η προθεσμία συμμετοχής στην έρευνα έχει λήξει. Η EPSO βρίσκεται στο στάδιο της ανάλυσης των απαντήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης : 05/02/2021 - 10:49
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 16/03/2021 - 07:40