Avaleht > EPSO mitmekesisuse uuring

EPSO mitmekesisuse uuring

Euroopa Liidu institutsioonide personalivaliku amet (EPSO) soovib suurendada konkurssidel osalevate kandidaatide mitmekesisust, et ELi kodanike mitmekesisus oleks täielikult esindatud ka ELi avalikus teenistuses. Seepärast korraldas EPSO mitmekesisuse katseuuringu, et paremini mõista varem konkurssidel osalenud kandidaatide mitmekesisust ja parandada tulevaste potentsiaalsete kandidaatide teavitamist.

Uuringuküsimustik saadeti ajavahemikus 2018–2020 konkurssidel osalenud kandidaatidele 2021. aasta veebruari esimesel nädalal. Vastamine on vabatahtlik. Uuring on täiesti anonüümne ja kooskõlas kehtivate andmekaitsenõuetega. Uuringu käigus kogutud andmeid kasutatakse üksnes kandidaatide mitmekesisuse statistiliseks analüüsiks.

Üha mitmekesisemas ühiskonnas erinevuste aktsepteerimise suurendamine, eelarvamuste vastu võitlemine ja mitmekesisuse eeliste edendamine on ELi peamisi eesmärke. Võrdsus ja mitmekesisus aitavad Euroopal tulla toime tänapäeva väljakutsetega, sest seeläbi suurendatakse tööturul osalemist ja tagatakse, et kõik ühiskonnaliikmed saavad oma võimeid maksimaalselt ära kasutada. 

EPSO tagab oma valikumenetlustes võrdsed võimalused ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele, olenemata nende taustast. Ta järgib valikumenetlustes kaasatuse põhimõtet ja tagab kõigile kandidaatidele võrdsed võimalused oma oskusi täies mahus rakendada. Selleks pöörab ta tähelepanu võimalikele osalemist takistavatele teguritele, eelarvamustele ja muudele diskrimineerimisohtudele ning võtab meetmeid nende vältimiseks. Katseuuring aitab EPSO-l muuta ELi institutsioonides töötamine kõigi ELi kodanike jaoks atraktiivsemaks.

Küsimustikule vastamine on lõppenud. EPSO analüüsib vastuseid.

Avaldamise kuupäev : 05/02/2021 - 10:49
Ajakohastatud : 16/03/2021 - 07:40