Etusivu > EPSOn monimuotoisuustutkimus

EPSOn monimuotoisuustutkimus

EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO pyrkii lisäämään EU:n virkamieskunnan monimuotoisuutta, jotta unionin toimielimissä olisi edustettuna EU:n kansalaisten koko kirjo. Tästä syystä EPSO on käynnistänyt pilottitutkimuksen, jolla kartoitetaan EU:n hakukilpailuihin osallistuneen hakijajoukon moninaisuutta. Tavoitteena on viime kädessä houkutella EU-virkoihin hakijoita mahdollisimman monista kansalaisryhmistä.

Kyselytutkimus on lähetetty vuosina 2018–2020 käytyjen, jo päättyneiden kilpailujen hakijoille helmikuun 2021 ensimmäisellä viikolla. Osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja vastaukset käsitellään nykyisiä tietosuojavaatimuksia noudattaen. Kyselyn kautta kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan hakijajoukon moninaisuuden tilastolliseen analysointiin.

Eurooppalaisen yhteiskunnan muuttuessa koko ajan monimuotoisemmaksi EU:n tavoitteena on lisätä suvaitsevaisuutta, torjua ennakkoluuloja ja korostaa moninaisuuden hyötyjä. Tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen voivat auttaa EU:ta vastaamaan tämän päivän haasteisiin, koska näin yhä useammat voivat päästä työmarkkinoille ja hyödyntää kykyjään. 

EPSO varmistaa valintamenettelyissään tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille hakijoille taustasta riippumatta. Se ei sulje ketään valintojensa ulkopuolelle vaan antaa kaikille hakijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden osoittaa kykynsä. EPSO pyrkii havaitsemaan ja poistamaan mahdollisia osallistumista hankaloittavia esteitä, ennakkoasenteita ja muita syrjintään liittyviä riskejä. Pilottitutkimuksen avulla EPSO voi kehittää toimiaan, joiden tavoitteena on parantaa EU-uran houkuttelevuutta kaikkien EU:n kansalaisten keskuudessa.

Kyselyyn vastaamisen määräaika on umpeutunut. EPSO analysoi parhaillaan vastauksia.

Julkaisupäivä : 05/02/2021 - 10:49
Viimeisin päivitys : 16/03/2021 - 07:40