Pradžia > EPSO apklausa įvairovės srityje

EPSO apklausa įvairovės srityje

EPSO – ES institucijų Europos personalo atrankos tarnyba – siekia didinti į rezervą įtrauktų specialistų įvairovę ir taip užtikrinti, kad ES valstybės tarnyba visiškai atitiktų ES piliečių, kuriems ji tarnauja, įvairovę. Todėl ji pradėjo bandomąją apklausą įvairovės srityje, kad geriau suprastų esamų kandidatų įvairovę ir pagerintų būsimų potencialių kandidatų informavimą.

Pirmąją 2021 m. vasario mėn. savaitę ši apklausa buvo išsiųsta 2018-2020 m. vykusių ir užbaigtų konkursų kandidatams; apklausoje dalyvaujama savanoriškai. Apklausa buvo visiškai anonimiška ir atitiko dabartinius duomenų apsaugos reikalavimus. Apklausos metu surinkti duomenys bus naudojami tik kandidatų grupės įvairovės statistinei analizei atlikti.

Pripažinimo visuomenėje didinimas, kova su išankstinėmis nuostatomis ir įvairovės teikiamos naudos skatinimas vis įvairesnėje visuomenėje yra vienas iš pagrindinių ES tikslų. Iš tiesų pripažįstama, kad lygybė ir įvairovė gali padėti Europai išspręsti nūdienos uždavinius stiprinant dalyvavimą darbo rinkose ir užtikrinant, kad visi visuomenės nariai galėtų kuo geriau išnaudoti savo gabumus.

EPSO atrankos procedūrose užtikrinamos lygios galimybės ir galimybė dalyvauti visiems kandidatams nepriklausomai nuo jų kilmės. Vykdydama atrankos procedūras tarnyba laikosi įtraukties principo ir visiems kandidatams suteikia lygias galimybes parodyti visus savo gebėjimus nustatydama ir šalindama veiksnius, trukdančius jiems dalyvauti, galimą šališkumą ir diskriminacijos riziką. Bandomoji apklausa padės patobulinti EPSO veiklą, kuria siekiama didinti karjeros ES institucijose patrauklumą visiems ES piliečiams.

Apklausos rezultatus rasite čia.

Paskelbimo data : 05/02/2021 - 10:49
Atnaujinta : 05/05/2022 - 20:02