Sākumlapa > EPSO aptauja par dažādību

EPSO aptauja par dažādību

[[{"fid":"105327","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"picture showing men and women","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"wysiwyg","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"picture showing men and women","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"picture showing men and women","style":"float: right; height: 262px; width: Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) atlasa darbiniekus ES iestādēm. EPSO cenšas vairot atlasīto cilvēku dažādību un tādējādi palīdzēt ES civildienestam pilnībā atspoguļot ES sabiedrības daudzveidību. Šajā kontekstā EPSO ir veicis izmēģinājuma aptauju, kas palīdzēs labāk izprast pašreizējā kandidātu kopuma daudzveidību un uzlabot spējas nākotnē piesaistīt potenciālo kandidātu interesi.

Šī aptauja 2021. gada februāra pirmajā nedēļā tika nosūtīta kandidātiem, kas 2018.–2020. gadā piedalījušies nu jau beigušos konkursos. Dalība aptaujā ir brīvprātīga. Aptauja ir pilnīgi anonīma un atbilst pašreizējām datu aizsardzības prasībām. Aptaujā savāktos datus izmantos tikai kandidātu kopuma dažādības statistiskai analīzei.

Viens no ES galvenajiem mērķiem ir veicināt sabiedrības gatavību pieņemt atšķirīgos, cīnīties pret aizspriedumiem un iepazīstināt ar daudzveidības priekšrocībām sabiedrībā, kas kļūst aizvien daudzveidīgāka. Ir plaši atzīts, ka līdztiesība un dažādība var palīdzēt Eiropai risināt mūsdienu problēmas, vairojot dalību darba tirgū un gādājot, lai ikviens sabiedrības loceklis varētu maksimāli likt lietā savus talantus. 

EPSO savās atlases procedūrās visiem kandidātiem nodrošina vienādas iespējas un pieejamību neatkarīgi no viņu izcelsmes. Savās atlases procedūrās tas ievēro iekļautības principu un visiem kandidātiem nodrošina vienādas iespējas pilnībā parādīt viņu prasmes. Tas tiek darīts, apzinot un novēršot potenciāli traucējošus faktorus, iespējamus aizspriedumus un cita veida diskriminācijas risku. Šī pilotaptauja palīdzēs izstrādāt precīzāk pielāgotas EPSO darbības, kuru mērķis ir padarīt karjeru ES iestādēs pievilcīgāku visiem ES pilsoņiem.

Aptaujā piedalīties vairs nevar, jo atbilžu sniegšanas termiņš ir pagājis. EPSO analizē saņemtās atbildes.

Publicēšanas datums : 05/02/2021 - 10:49
Atjauninājuma datums : 16/03/2021 - 07:40