Paġna ewlenija > Stħarriġ tal-EPSO dwar id-Diversità

Stħarriġ tal-EPSO dwar id-Diversità

L-EPSO, l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal għall-Istituzzjonijiet tal-UE, jistinka biex iżid id-diversità fil-ġabra tat-talenti tiegħu u b’hekk jgħin lis-Servizz Ċivili tal-UE jkun rappreżentattiv bis-sħiħ tad-diversità taċ-ċittadini tal-UE li jaqdi. Għalhekk, nieda stħarriġ pilota dwar id-diversità biex jifhem aħjar id-diversità tal-ġabra ta’ kandidati eżistenti u jtejjeb is-sensibilizzazzjoni tiegħu għal kandidati potenzjali futuri.

Dan l-istħarriġ intbagħat lil popolazzjoni tal-kandidati tal-kompetizzjonijiet li saru fil-passat u li huma magħluqin bejn l-2018 u l-2020 matul l-ewwel ġimgħa ta’ Frar 2021, u l-parteċipazzjoni hi fuq bażi volontarja. L-istħarriġ hu kompletament anonimu u konformi mar-rekwiżiti attwali tal-protezzjoni tad-data. Id-data miġbura permezz tal-istħarriġ se tintuża biss għall-fini ta’ analiżi statistika tad-diversità tal-ġabra ta’ kandidati.

It-titjib tal-aċċettazzjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-preġudizzji u l-promozzjoni tal-benefiċċji tad-diversità f’soċjetà li qed issir dejjem aktar diversa huma fost l-għanijiet ewlenin tal-UE. Hu tabilħaqq rikonoxxut li l-ugwaljanza u d-diversità jistgħu jgħinu lill-Ewropa biex tilqa’ l-isfidi tal-lum billi ssaħħaħ il-parteċipazzjoni fis-swieq tax-xogħol u tiżgura li kulħadd fis-soċjetà jkun jista’ jagħmel l-aħjar użu mit-talenti rispettivi tiegħu. 

L-EPSO jiżgura opportunitajiet indaqs fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu u aċċess għall-kandidati kollha irrispettivament mill-isfond tagħhom. Hu jirrispetta l-inklużjoni fil-proċeduri ta’ selezzjoni tiegħu u jagħti opportunità ugwali lill-kandidati kollha biex juru bis-sħiħ il-kompetenzi tagħhom billi jidentifika u jneħħi l-fatturi potenzjali li jimblukkawhom, il-preġudizzji possibbli u r-riskji ta’ diskriminazzjoni. L-istħarriġ pilota se jgħin biex jirfina l-attivitajiet tal-EPSO mmirati lejn it-titjib tal-attrattività ta’ karriera fl-UE għaċ-ċittadini kollha tal-UE.

L-iskadenza għat-tweġibiet għall-istħarriġ ingħalqet. L-EPSO jinsab fil-proċess li janalizza t-tweġibiet.

Data tal-post : 05/02/2021 - 10:49
Aġġorna d-data : 16/03/2021 - 07:40