Startseite > Diversiteitsenquête van EPSO

Diversiteitsenquête van EPSO

EPSO, het Europees Bureau voor personeelsselectie van de instellingen van de EU, streeft ernaar de diversiteit van zijn talentenpool te vergroten en er zo toe bij te dragen dat het EU-personeel representatief is voor de EU-bevolking. Het heeft in de eerste week van februari 2021 een proefenquête over diversiteit gehouden om inzicht te krijgen in de diversiteit van de bestaande kandidatenpool en toekomstige kandidaten beter te bereiken.

De enquête is gestuurd naar mensen die in de periode 2018-2020 aan een, inmiddels afgerond, vergelijkend onderzoek hebben meegedaan. De deelname was geheel vrijwillig. De enquête was volledig anoniem en in overeenstemming met de geldende privacyregels. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een statistische analyse van de diversiteit van de kandidatenpool.

De EU vindt het belangrijk om maatschappelijke acceptatie te bevorderen, vooroordelen te bestrijden en de pluspunten van de toenemende sociale diversiteit te promoten. Gelijkheid en diversiteit kunnen Europa helpen de huidige uitdagingen het hoofd te bieden door de arbeidsparticipatie te vergroten en ervoor te zorgen dat alle mensen in de samenleving hun talenten optimaal gebruiken. 

EPSO garandeert dat alle deelnemers aan zijn selectieprocedures, ongeacht hun achtergrond, evenveel kans maken. EPSO houdt bij zijn selectieprocedures ook rekening met het inclusiebeginsel: alle deelnemers krijgen de kans om zich van hun beste kant te laten zien door vooroordelen, discriminatie en belemmeringen op te sporen en weg te nemen. De proefenquête helpt EPSO zijn beleid dat een loopbaan bij de EU voor alle EU-burgers aantrekkelijker moet maken, te finetunen.

De enquête is afgelopen. EPSO is nu bezig met de analyse van de reacties.

Publicatiedatum : 05/02/2021 - 10:49
Datum update : 16/03/2021 - 07:40