Strona główna > Ankieta EPSO na temat różnorodności

Ankieta EPSO na temat różnorodności

EPSO, Europejski Urząd Doboru Kadr dla instytucji UE, stara się zwiększać różnorodność puli kandydatów, tak by pracownicy unijnej służby cywilnej w pełni reprezentowali różnorodność obywateli UE, którym służą. Urząd zorganizował ankietę na temat różnorodności, której celem jest zbadanie stopnia różnorodności istniejącej puli kandydatów oraz zwiększenie zasięgu wśród przyszłych potencjalnych kandydatów.

W pierwszym tygodniu lutego 2021 r. zaproszenia do udziału w ankiecie rozesłano do uczestników wcześniejszych i zakończonych konkursów prowadzonych w latach 2018-2020. Udział w ankiecie był dobrowolny. Ankieta była w pełni anonimowa i zgodna z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów analizy statystycznej stopnia różnorodności puli kandydatów.

Najważniejsze cele UE obejmują między innymi: zwiększenie akceptacji społecznej, walkę z uprzedzeniami i propagowanie korzyści wynikających z różnorodności w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie. Równość i różnorodność mogą pomóc Europie sprostać aktualnym wyzwaniom, zwiększyć udział w rynku pracy i zadbać o to, by wszyscy członkowie społeczeństwa mogli jak najlepiej wykorzystać swoje zdolności.

EPSO zapewnia równe szanse w swoich procedurach naboru i oferuje dostęp wszystkim kandydatom niezależnie od ich pochodzenia. W procedurach selekcji urząd stosuje zasadę włączenia społecznego, starając się wykryć i usunąć wszelkie przeszkody, ewentualne uprzedzenia i ryzyko dyskryminacji, tak aby wszyscy kandydaci mieli równe szanse i mogli w pełni wykazać się swoimi kompetencjami. Wyniki tej pilotażowej ankiety pomogą udoskonalić działania, jakie podejmuje EPSO, aby uczynić karierę zawodową w instytucjach unijnych bardziej atrakcyjną dla wszystkich obywateli UE.

Główne wyniki ankiety:

Data publikacji : 05/02/2021 - 10:49
Data aktualizacji : 05/05/2022 - 20:02