Domovská stránka > Prieskum úradu EPSO o rozmanitosti

Prieskum úradu EPSO o rozmanitosti

EPSO, Európsky úrad pre výber pracovníkov pre inštitúcie EÚ, sa snaží zvýšiť rozmanitosť svojej talentovej základne, a tým pomôcť verejnej službe EÚ, aby v plnej miere reprezentovala rozmanitosť občanov EÚ, ktorým slúži. Preto začal pilotný prieskum rozmanitosti s cieľom lepšie pochopiť rozmanitosť všetkých uchádzačov a zlepšiť svoj dosah na budúcich potenciálnych uchádzačov.

S týmto prieskumom boli počas prvého februárového týždňa roku 2021 oslovení uchádzači ukončených výberových konaní z rokov 2018 – 2020, pričom účasť na tomto prieskume bola dobrovoľná. Prieskum bol v celom rozsahu anonymný a uskutočnil sa v súlade s platnými požiadavkami na ochranu údajov. Údaje získané v rámci tohto prieskumu budú použité výlučne na účely štatistickej analýzy rozmanitosti všetkých uchádzačov.

Medzi kľúčové ciele EÚ patrí zvyšovanie akceptácie odlišnosti v spoločnosti, boj proti predsudkom a podpora prínosu rozmanitosti v čoraz rozmanitejšej spoločnosti. Je všeobecne známe, že rovnosť a rozmanitosť môžu Európe pomôcť pri riešení výziev súčasnosti, a to tým, že sa vďaka nim posilní účasť na trhu práce a zabezpečí sa, aby každý v spoločnosti mohol čo najlepšie využiť svoj talent. 

EPSO zabezpečuje rovnaké príležitosti vo výberových konaniach a prístup pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pôvod. Rešpektuje inkluzívnosť výberového procesu a všetkým uchádzačom ponúka rovnakú príležitosť naplno prejaviť svoje schopnosti tým, že identifikuje a odstraňuje potenciálne blokujúce faktory, prípadnú zaujatosť a akékoľvek iné riziko diskriminácie. Pilotný prieskum pomôže zlepšiť činnosti úradu EPSO zamerané na zvýšenie atraktívnosti kariéry v EÚ pre všetkých občanov EÚ.

Lehota stanovená na účasť na tomto prieskume uplynula. EPSO v súčasnosti analyzuje odpovede.

Dátum publikovania : 05/02/2021 - 10:49
Dátum aktualizácie : 16/03/2021 - 07:40