Domača stran > Anketa EPSO o raznolikosti

Anketa EPSO o raznolikosti

EPSO, Evropski urad za izbor osebja institucij EU, si prizadeva povečati raznolikost nabora talentov in s tem prispevati, da bo javna uprava EU odražala raznolikost državljank in državljanov, ki jim služi. Zato je Urad začel pilotno anketo raznolikosti, da bi bila bolj razvidna raznolikost obstoječega nabora kandidatov in bi lažje dosegal prihodnje potencialne kandidatke in kandidate.

Anketa je bila v prvem tednu februarja 2021 poslana populaciji kandidatov iz preteklih in zaključenih natečajev iz let 2018 do 2020, udeležba pa je bila prostovoljna. Anketa je bila popolnoma anonimna in skladna z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov. Podatki, zbrani z anketo, se bodo uporabili izključno za statistično analizo raznolikosti nabora kandidatov.

Večje družbeno sprejemanje, boj proti predsodkom in spodbujanje prednosti, ki jih ima različnost v vedno bolj raznoliki družbi, so med ključnimi cilji EU. Priznava se, da lahko enakost in raznolikost Evropi pomagata pri reševanju današnjih izzivov, saj krepita udeležbo na trgih dela in skrbita za to, da lahko vsi v družbi kar najbolje izkoristijo svoje talente.

Urad EPSO v svojih izbirnih postopkih zagotavlja enake možnosti in dostop vsem kandidatom ne glede na njihovo ozadje. V izbirnih postopkih spoštuje vključevanje ter vsem kandidatkam in kandidatom zagotavlja enake možnosti, da lahko v celoti pokažejo svoje kompetence. Opredeljuje in odstranjuje dejavnike, ki bi to lahko preprečevali, morebitne predsodke in vsa druga tveganja diskriminacije. Pilotna anketa bo pomagala izpopolniti dejavnosti urada EPSO, namenjene povečanju privlačnosti poklicne poti v EU za vse državljane EU.

Rezultati ankete so na voljo tukaj.

Datum objave : 05/02/2021 - 10:49
Datum posodobitve : 05/05/2022 - 20:02