Förstasida > Epsos mångfaldsundersökning

Epsos mångfaldsundersökning

Epso, Europeiska rekryteringsbyrån, strävar efter att öka mångfalden bland godkända sökande och bidra till att EU:s förvaltning representerar den mångfald som finns bland dem som vi arbetar för. Därför vill vi genomföra en pilotundersökning om mångfald för att bättre förstå hur det står till med mångfalden bland dem som finns på våra listor över godkända sökande. Målet är att bättre nå ut till potentiella sökande i framtiden.

Första veckan i februari 2021 skickade vi ut ett frågeformulär till sökande från tidigare och avslutade uttagningsprov från 2018 till 2020. Det är helt frivilligt att delta. Deltagarna svarar helt anonymt och undersökningen följer gällande regler för skydd av personuppgifter. Uppgifterna som samlas in i undersökningen kommer enbart att användas för statistiska analyser av mångfalden bland godkända sökande.

Några av EU:s främsta mål är att främja ökad tolerans, bekämpa fördomar och lyfta fram fördelarna med mångfald i ett alltmer mångfacetterat samhälle. Jämlikhet och mångfald kan hjälpa EU att hantera samtidens utmaningar genom att se till att fler kommer ut i arbetslivet och att alla får möjlighet att utnyttja sin begåvning fullt ut. 

Epso ser till att det råder lika möjligheter i urvalsförfarandena och att alla sökande har tillgång till dem oavsett bakgrund. Vi vill ge alla sökande lika möjligheter att fullt ut visa sin kompetens genom att kartlägga och ta bort potentiella hinder, eventuella fördomar och andra risker för diskriminering i våra urvalsförfaranden. Pilotundersökningen ska hjälpa oss att ringa in vilka aktiviteter som bäst kan öka EU-medborgarnas intresse för en EU-karriär.

Det går inte längre att delta i undersökningen. Vi håller just nu på att analysera svaren.

Publicerat den : 05/02/2021 - 10:49
Senaste uppdatering : 16/03/2021 - 07:40