EPSO preoblikuje postopke za izbor osebja

Domača stran > EPSO preoblikuje postopke za izbor osebja

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) trenutno korenito preoblikuje postopke za izbor osebja, da bi bili bolj usklajeni s spreminjajočimi se potrebami institucij EU in razmerami na današnjem trgu dela. Trenutno poteka strateški razmislek o novi zasnovi natečaja za upravne uslužbence splošnega profila in o revidiranem okviru kompetenc. Pomemben cilj teh sprememb je, da se doseže večja raznolikost profilov in ozadij v naboru kandidatov. Pri natečajih za specializirane profile smo že v pilotni fazi preizkušanja nekaterih novih izbirnih metod.

Naš namen je zlasti skrajšati trajanje natečajev, povečati njihovo učinkovitost za kandidate in ocenjevalce ter bolj uspešno pritegniti kandidate s specializiranimi profili, ki jih iščejo institucije, ki zaposlujejo, pri tem pa uporabiti sodobne preskusne metode v skladu z dobro prakso na mednarodni ravni. EPSO namerava uvesti računalniško generirane področne teste z vprašanji izbirnega tipa, ki se bodo uporabljali v zgodnji fazi natečajev za specializirane profile, pri testih sklepanja pa bo za napredovanje v naslednji krog izbora zadoščalo zahtevano najmanjše število točk. Med koronavirusno krizo je EPSO pri testih, ki se običajno izvajajo v ocenjevalnem centru, prešel na nadzor na daljavo; pri nekaterih natečajih lahko kandidati določene računalniško podprte teste opravljajo prek spleta ali v testnih centrih. Pri drugih pilotnih projektih bo uvedeno testiranje v vseh 24 uradnih jezikih EU ali računalniško podprto preverjanje dodatnih sposobnosti. Glede na to, da so ti pilotni projekti v zgodnji fazi, je treba njihove izsledke še preučiti; EPSO bo pravočasno zagotovil podrobnejše informacije o teh novostih.

V središču vseh teh procesov sta objektivnost in enaka obravnava.