Strona główna > Pilotażowe badanie EPSO dotyczące różnorodności – główne wyniki

Pilotażowe badanie EPSO dotyczące różnorodności – główne wyniki

W przededniu Europejskiego Miesiąca Różnorodności (który organizowany jest co roku w maju) EPSO zakończyło szczegółową analizę odpowiedzi otrzymanych w ramach pilotażowego badania dotyczącego różnorodności, które przeprowadzono w 2021 r.

Możesz już zapoznać się z naszą nową broszurą, która powstała w oparciu o ponad 6 tys. otrzymanych odpowiedzi i dobrowolnych oświadczeń respondentów. Opisano w niej główne wyniki badania i wyciągnięte wnioski, w tym kluczowe cechy obecnej puli kandydatów EPSO.

Oprócz broszury opublikowaliśmy ulotkę z podsumowaniem przeprowadzonego przez EPSO pilotażowego badania dotyczącego różnorodności.

Zamieściliśmy w niej również dodatkowe informacje zwrotne na temat samego badania i jego ograniczeń, a także na temat kroków, jakie zamierzamy podjąć, aby skuteczniej docierać do grup ludności, które są niedostatecznie reprezentowane. Cel, jaki przyświeca EPSO, to zwiększenie różnorodności puli kandydatów, tak aby lepiej odzwierciedlała różnorodność w państwach członkowskich, którym służymy.

Data publikacji : 28/04/2022 - 09:02
Data aktualizacji : 07/06/2022 - 17:16