Начало > Положителни мерки на Европейския парламент за хората с увреждания

Положителни мерки на Европейския парламент за хората с увреждания

Вече можете да кандидатствате по процедурата на Европейския парламент (ЕП) за подбор на договорно наети служители (CAST) с положителни мерки по отношение на хора с увреждания!

Всяка година ЕП провежда процедура CAST с положителни мерки, чиято цел е да се даде възможност на хора с увреждания да придобият професионален опит в ЕП. Процедурата CAST е отворена за всички профили и области за хора с трайно намалена работоспособност, равна на или по-голяма от 20 %.

Заинтригувахме ли ви? Регистрирайте се преди 2 април 2021 г. (централноевропейско време) за безсрочната процедура CAST и изпратете вашата автобиография, за предпочитане във формат Европас, на адрес PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu, като посочите вашия EPSO номер на кандидат и заявите, че отговаряте на критерия за статут на лице с увреждане.

Подробна информация можете да намерите в поканата на Европейския парламент (достъпна на английски, френски и немски език).

Дата на публикуване : 17/03/2021 - 15:20
Дата на актуализацията : 15/04/2021 - 16:01