Αρχική σελίδα > Θετική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άτομα με αναπηρία

Θετική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άτομα με αναπηρία

Η θετική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (CAST) για άτομα με αναπηρία έχει ξεκινήσει!

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά, στο πλαίσιο της διαδικασίας CAST, μια θετική δράση που προορίζεται ειδικά για άτομα με αναπηρία ώστε να μπορέσουν αυτά να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το CAST απευθύνεται σε όλα τα άτομα με μακροχρόνια αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 20 %, ανεξαρτήτως προφίλ ή περιβάλλοντος προέλευσης.

Σας ενδιαφέρει; Εγγραφείτε πριν από τις 2 Απριλίου 2021 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) για τη διαδικασία permanent CAST και στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass, στη διεύθυνση PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu αναφέροντας τον αριθμό σας EPSO και δηλώνοντας ότι πληροίτε το κριτήριο του καθεστώτος αναπηρίας.

Βρείτε όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διατίθεται στα EN, FR, DE).

Ημερομηνία ανάρτησης : 17/03/2021 - 15:20
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 15/04/2021 - 16:01