Domovská stránka > Pozitívna diskriminácia Európskeho parlamentu pre ľudí so zdravotným postihnutím

Pozitívna diskriminácia Európskeho parlamentu pre ľudí so zdravotným postihnutím

Otvára sa výberové konanie Európskeho parlamentu na pozície zmluvných zamestnancov (CAST) s uplatnením pozitívnej diskriminácie pre osoby so zdravotným postihnutím.

Európsky parlament organizuje každoročne výberové konania CAST s uplatnením pozitívnej diskriminácie zamerané osobitne na ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli títo ľudia získať prvé pracovné skúsenosti v EP. Uvedené výberové konanie CAST je prístupné ľuďom všetkých profilov a prostredí, ktorých dlhodobé postihnutie je najmenej 20 %.

Zaujalo vás to? Zaregistrujte sa do 2. apríla 2021 (stredoeurópskeho času) na časovo neobmedzené výberové konanie CAST a zašlite životopis, najlepšie vo formáte Europass, na adresu PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu. Uveďte pritom svoje číslo uchádzača EPSO a doplňte vyhlásenie, že spĺňate kritérium zdravotného postihnutia.

Všetky podrobné informácie nájdete vo výzve Európskeho parlamentu (k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine).

Dátum publikovania : 17/03/2021 - 15:20
Dátum aktualizácie : 15/04/2021 - 16:01