Förstasida > Europaparlamentets positiva särbehandling av personer med funktionsnedsättning

Europaparlamentets positiva särbehandling av personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan nu söka till Europaparlamentets särskilda urvalsförfarande för kontraktsanställda (Cast).

Varje år anordnar Europaparlamentet ett särskilt urvalsförfarande för personer med funktionsnedsättning så att de kan få en första arbetslivserfarenhet på parlamentet. Cast vänder sig till personer med alla profiler och bakgrunder och en långvarig funktionsnedsättning på minst 20 %.

Är du intresserad? Registrera dig före den 2 april 2021 (centraleuropeisk tid) för permanent Cast och skicka in ditt cv, helst i Europassformat, till PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu. Bifoga ditt ansökningsnummer från Epso och ange att du uppfyller kriterierna för funktionsnedsättning.

Läs mer i Europaparlamentets utlysning (på engelska, franska eller tyska).

Publicerat den : 17/03/2021 - 15:20
Senaste uppdatering : 15/04/2021 - 16:01