Odborníci na technickou podporu strukturálních reforem členských států a na schengenské <i>acquis</i>

Úvod > Odborníci na technickou podporu strukturálních reforem členských států a na schengenské <i>acquis</i>
picture showing people working around a table

Zabýváte se na odborné úrovni strukturálními reformami nebo schengenským acquis? Pokud ano, čtete dál.

Evropská komise (EK) v současné době hledá administrátory s odbornými znalostmi v oblasti strukturálních reforem a dále administrátory s odbornými znalostmi v oblasti schengenského acquis. Přijatí odborníci (platová třída AD 7) budou pracovat především na Generálním ředitelství pro podporu strukturálních reforem EK (GŘ REFORM) a na Generálním ředitelství pro migraci a vnitřní věci (GŘ HOME).

Nabízíme pracovní příležitosti odborníkům, kteří odpovídají jednomu z těchto dvou profilů:

Administrátoři zabývající se strukturálními reformami: Vaším hlavním úkolem bude navrhovat, provádět a vyhodnocovat projekty technické podpory pro administrativní a strukturální reformy v členských státech. Budete poskytovat technické a politické poradenství orgánům členských států, navrhovat a koordinovat projekty technické podpory, spravovat komplexní smlouvy a dohody a monitorovat operativní provádění technické podpory v členských státech.

Administrátoři v oblasti schengenského acquis: Vaším hlavním úkolem bude navrhovat, provádět a vyhodnocovat fungování schengenského acquis v členských státech s cílem posílit platný právní a politický rámec. Budete připravovat legislativní iniciativy týkající se schengenského acquis a účastnit se jednání, přispívat k navrhování a provádění nových politických iniciativ, posuzovat a hodnotit stávající právní předpisy a poskytovat technické a politické poradenství orgánům členských států.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. 

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Abyste mohli podat přihlášku, musíte být občanem EU a mít znalost alespoň dvou úředních jazyků EU: důkladnou znalost jednoho z 24 úředních jazyků EU a uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny.

Musíte mít rovněž ukončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 4 let a alespoň 6letou odbornou praxi, která přímo souvisí s povinnostmi vámi vybraného profilu, nebo vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let a alespoň 7 let relevantní odborné praxe. Přihlásit se můžete pouze na jeden profil.

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, pak hledáme právě vás.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 8. dubna 2021.