Eksperter i teknisk støtte til medlemslandenes strukturreformer og i Schengenreglerne

Forside > Eksperter i teknisk støtte til medlemslandenes strukturreformer og i Schengenreglerne
picture showing people working around a table

Er du ekspert med et indgående kendskab til strukturreformer eller Schengenreglerne? Hvis ja, så læs videre.

Europa-Kommissionen søger i øjeblikket administratorer med ekspertise inden for strukturreformer samt administratorer med ekspertise inden for Schengenreglerne. Eksperter, som ansættes (lønklasse AD 7), vil hovedsagelig arbejde i Kommissionens Generaldirektorat for Strukturreformstøtte (GD REFORM) og Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME).

Vi tilbyder muligheder til eksperter, der passer til en af disse to profiler:

Administratorer inden for strukturreformstøtte: Dine vigtigste opgaver vil være at udforme, gennemføre og evaluere projekter vedrørende teknisk bistand med det formål at støtte administrative og strukturelle reformer i medlemslandene. Du vil yde direkte rådgivning til medlemslandenes myndigheder på teknisk og politisk plan, udforme og koordinere projekter vedrørende teknisk bistand, forvalte komplekse kontrakter og aftaler og overvåge den operationelle gennemførelse af teknisk bistand til medlemslandene.

Administratorer inden for Schengenreglerne: Dine vigtigste opgaver vil være at udforme, gennemføre og evaluere Schengenreglerne i medlemslandene med henblik på at styrke de eksisterende retlige og politiske rammer. Du vil udarbejde lovgivningsinitiativer vedrørende Schengenreglerne og deltage i forhandlinger, bidrage til udformningen og gennemførelsen af nye politiske initiativer, vurdere og evaluere eksisterende lovgivning og yde direkte rådgivning til medlemslandenes myndigheder på teknisk og politisk plan.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. 

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, ligebehandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

 

Har du det, der skal til?

For at kunne ansøge, skal du være EU-borger og have kendskab til mindst 2 officielle EU-sprog: indgående kendskab til et af de 24 officielle EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til enten engelsk eller fransk.

Du skal også have en universitetsuddannelse af mindst 4 års varighed efterfulgt af mindst 6 års erhvervserfaring med direkte relevans for arbejdsopgaverne under den valgte profil eller en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed efterfulgt af mindst 7 års relevant erhvervserfaring. Bemærk venligst, at du kun kan ansøge om at deltage i udvælgelsesproceduren til én jobprofil.

Hvis ovennævnte matcher din profil, så er du den, vi leder efter!

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven på ansøgningssiderne nedenfor.

Ansøgningsperioden starter den 8. april 2021.