Liikmesriikide struktuurireformidele pakutava tehnilise toe eksperdid ja Schengeni <i>acquis</i>' eksperdid

Avaleht > Liikmesriikide struktuurireformidele pakutava tehnilise toe eksperdid ja Schengeni <i>acquis</i>' eksperdid
picture showing people working around a table

Kas olete ekspert, kellel on põhjalikud teadmised struktuurireformide või Schengeni acquis’ alal? Kui jah, lugege edasi.

Euroopa Komisjon soovib võtta tööle administraatoreid, kellel on pädevus struktuurireformide alal, ja administraatoreid, kellel on pädevus Schengeni acquis’ alal. Värvatud eksperdid (palgaaste AD 7) hakkavad tööle peamiselt Euroopa Komisjoni struktuurireformide toe peadirektoraadis (DG REFORM) ning rände ja siseasjade peadirektoraadis (DG HOME).

Töövõimalusi pakutakse ekspertidele, kes vastavad ühele kahest järgmisest profiilist.

Struktuurireformide toe administraatorid: eksperdid, kelle peamine ülesanne on kavandada, rakendada ja hinnata tehnilise toe projekte eesmärgiga toetada liikmesriikide haldus- ja struktuurireforme. Nad annavad liikmesriikide ametiasutustele otsest nõu tehnilisel ja poliitilisel tasandil, kavandavad ja koordineerivad tehnilise toe projekte, haldavad keerulisi lepinguid ja kokkuleppeid ning jälgivad liikmesriikidele antava tehnilise toe operatiivset rakendamist.

Schengeni acquis’ administraatorid: eksperdid, kelle peamine ülesanne on kavandada, rakendada ja hinnata Schengeni acquis’d liikmesriikides eesmärgiga tugevdada kehtivat õigus- ja poliitikaraamistikku. Nad valmistavad ette seadusandlikke algatusi Schengeni acquis’ kohta ja osalevad läbirääkimistel, aitavad kavandada ja rakendada uusi poliitikaalgatusi, hindavad kehtivaid õigusakte ning annavad liikmesriikide ametiasutustele otsest nõu tehnilisel ja poliitilisel tasandil.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui soovite kandideerida, peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi ametlikku keelt: väga heal tasemel üht ELi 24 ametlikust keelest ja rahuldaval tasemel inglise või prantsuse keelt.

Kandideerimiseks on vaja vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud ja valitud profiili ametiülesannetega otseselt seotud vähemalt kuueaastast erialast töökogemust või vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastast asjakohast erialast töökogemust. Kandideerida saab vaid ühele profiilile.

Kui vastate kirjeldatud profiilile, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 8. aprillist 2021.