Asiantuntijat jäsenmaille annettavassa rakenneuudistusten teknisessä tuessa ja Schengenin säännöstön asiantuntijat

Etusivu > Asiantuntijat jäsenmaille annettavassa rakenneuudistusten teknisessä tuessa ja Schengenin säännöstön asiantuntijat
picture showing people working around a table

Oletko rakenneuudistusten tai Schengenin säännöstön huippuasiantuntija? Jos olet, lue eteenpäin!

Euroopan komissio hakee parhaillaan hallintovirkamiehiä, joilla on rakenneuudistusten tai Schengen-säännöstön asiantuntemusta. Palvelukseen otetut asiantuntijat (palkkaluokka AD 7) työskentelevät pääasiassa Euroopan komission rakenneuudistusten tuen pääosastossa (REFORM) tai muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastossa (HOME).

Tarjolla on töitä seuraavissa kahdessa työntekijäprofiilissa:

Hallintovirkamiehet rakenneuudistusten tuen osa-alueella: Asiantuntijan keskeisiin tehtäviin kuuluu teknisen tuen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja arviointi. Tavoitteena on tukea hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa. Muita tehtäviä ovat jäsenvaltioiden viranomaisten suora neuvonta teknisellä ja toimintapolitiikan tasolla, teknisen tuen hankkeiden suunnittelu ja yhteensovittaminen, laajojen sopimuskokonaisuuksien hallinnointi sekä jäsenvaltioille annettavan teknisen tuen käytännön toteutuksen seuranta.

Hallintovirkamiehet Schengenin säännöstön osa-alueella: Asiantuntijan keskeisiin tehtäviin kuuluu Schengenin säännöstön suunnittelu, täytäntöönpano ja arviointi jäsenvaltioissa. Tavoitteena on vahvistaa voimassa olevaa oikeudellista ja toimintapoliittista kehystä. Muita tehtäviä ovat Schengenin säännöstöä koskevien lainsäädäntöaloitteiden valmistelu, osallistuminen neuvotteluihin ja uusien toimintapoliittisten aloitteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, voimassa olevan lainsäädännön arviointi sekä jäsenvaltioiden viranomaisten suora neuvonta teknisellä ja toimintapolitiikan tasolla.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. 

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava jonkin EU-maan kansalainen ja osattava vähintään kahta EU-kieltä. Näistä toisessa hakijalla on oltava perusteellinen taito. Toisen kielen on oltava englanti tai ranska, ja siinä hakijalla on oltava riittävä taito.

Hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus valitun työntekijäprofiilin tehtäviin suoraan liittyvältä alalta tai vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta. Hakija voi hakea vain yhteen edellä mainituista työntekijäprofiileista.

Jos täytät nämä vaatimukset, voit olla etsimämme hakija!

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavista linkeistä avautuvalla hakusivulla.

Hakuaika alkaa 8. huhtikuuta 2021.