Stručnjaci za tehničku pomoć u području strukturnih reformi država članica i stručnjaci za schengensku pravnu stečevinu

Početna stranica > Stručnjaci za tehničku pomoć u području strukturnih reformi država članica i stručnjaci za schengensku pravnu stečevinu
picture showing people working around a table

Jeste li stručnjak s dobrim poznavanjem strukturnih reformi ili schengenske pravne stečevine? Ako je odgovor potvrdan, čitajte dalje.

Europska komisija traži administratore, stručnjake za strukturne reforme i stručnjake za schengensku pravnu stečevinu. Zaposleni stručnjaci (razred AD 7) uglavnom će raditi u Glavnoj upravi Europske komisije za potporu strukturnim reformama (GU REFORM) i Glavnoj upravi za migracije i unutarnje poslove (GU HOME).

Mogu se javiti stručnjaci u jednom od ova dva profila:

Administratori za potporu strukturnim reformama: bit će zaduženi za izradu, provedbu i evaluaciju projekata tehničke potpore kojima je cilj pomoći administrativnim i strukturnim reformama u državama članicama. Izravno tijelima država članica pružat će savjete na tehničkoj i političkoj razini, izrađivati i koordinirati projekte tehničke potpore, upravljati složenim ugovorima i sporazumima te pratiti te nadgledati operativnu provedbu tehničke potpore državama članicama.

Administratori za schengensku pravnu stečevinu: bit će zaduženi za izradu, provedbu i evaluaciju schengenske pravne stečevine u državama članicama, s ciljem jačanja postojećeg pravnog i političkog okvira. Pripremat će zakonodavne inicijative o schengenskoj pravnoj stečevini i sudjelovati u pregovorima o novim političkim inicijativama, njihovoj izradi i provedbi, u procjeni i vrednovanju postojećih propisa te izravno tijelima država članica pružati savjete na tehničkoj i političkoj razini.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za prilagođene uvjete za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Za prijavu morate biti državljanin države članice EU-a i znati najmanje dva službena jezika EU-a: vaše znanje jednog od 24 službena jezika EU-a mora biti temeljito, a engleskog ili francuskog zadovoljavajuće.

Potrebna vam je i diploma visokoškolskog studija u trajanju od najmanje četiri godine nakon koje ste stekli najmanje šest godina radnog iskustva u području relevantnom za poslove odabranog profila ili diploma sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine nakon koje ste stekli najmanje sedam godina relevantnog radnog iskustva. Možete se prijaviti samo za jedan profil.

Ako ste se prepoznali, onda imate kvalitete koje tražimo!

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 8. travnja 2021.