Techninės paramos valstybių narių struktūrinėms reformoms specialistai ir Šengeno <i>acquis</i> specialistai

Pradžia > Techninės paramos valstybių narių struktūrinėms reformoms specialistai ir Šengeno <i>acquis</i> specialistai
picture showing people working around a table

Esate ekspertas, gerai išmanantis struktūrines reformas arba Šengeno acquis? Jei taip, skaitykite toliau.

Europos Komisija ieško administratorių, gerai išmanančių struktūrines reformas, ir administratorių, gerai išmanančių Šengeno acquis. Įdarbinti specialistai (AD 7 lygio darbuotojai) daugiausia dirbs Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generaliniame direktorate (Struktūrinių reformų rėmimo GD) ir Migracijos ir vidaus reikalų generaliniame direktorate (Migracijos ir vidaus reikalų GD).

Siūlome darbą vienos iš toliau nurodytų dviejų specializacijų specialistams.

Struktūrinių reformų rėmimo administratorių pagrindinės užduotys bus rengti, įgyvendinti ir vertinti techninės paramos projektus, kurių tikslas – remti valstybių narių administracines ir struktūrines reformas. Jie turės tiesiogiai techniniu ir politiniu lygmenimis konsultuoti valstybių narių institucijas, rengti ir koordinuoti techninės paramos projektus, administruoti sudėtingas sutartis ir susitarimus ir stebėti praktinį valstybėms narėms skirtos techninės paramos įgyvendinimą.

Šengeno acquis administratoriai visų pirma bus atsakingi už Šengeno acquis rengimą, įgyvendinimą ir jos taikymo valstybėse narėse vertinimą siekiant stiprinti galiojančią teisinę ir politinę sistemą. Jie turės rengti su Šengeno acquis susijusias teisėkūros iniciatyvas ir dalyvauti derybose, prisidėti prie naujų politikos iniciatyvų rengimo ir įgyvendinimo, analizuoti ir vertinti galiojančius teisės aktus ir tiesiogiai techniniu ir politiniu lygmenimis konsultuoti valstybių narių institucijas.

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. 

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir mokėti bent 2 oficialiąsias ES kalbas: labai gerai mokėti vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų ir patenkinamai – anglų arba prancūzų kalbą.

Kandidatams taip pat privaloma turėti bent 4 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 6 metų darbo patirtis, tiesiogiai susijusi su pasirinkta specializacija, arba bent 3 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent 7 metų atitinkamo darbo patirtis. Primename, kad kandidatuoti galima tik į vieną specializaciją.

Jei atitinkate šiuos reikalavimus, ieškome būtent jūsų!

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama toliau mūsų paraiškų puslapių skiltyje „Pranešimas apie konkursą“.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. balandžio 8 d.