Dalībvalstu strukturālo reformu tehniskā atbalsta eksperti un Šengenas <i>acquis</i> eksperti

Sākumlapa > Dalībvalstu strukturālo reformu tehniskā atbalsta eksperti un Šengenas <i>acquis</i> eksperti
picture showing people working around a table

Vai esat eksperts, kas labi pārzina strukturālās reformas vai Šengenas acquis? Ja atbilde ir “jā”, turpiniet lasīt!

Eiropas Komisija (EK) pašlaik meklē administratorus ar zinātību strukturālo reformu jomā, kā arī administratorus ar zinātību Šengenas acquis jomā. Darbā pieņemtie eksperti (AD 7 pakāpe) galvenokārt strādās EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorātā (REFORM ĢD) un Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātā (HOME ĢD).

Mēs piedāvājam darba iespējas šādu divu profilu ekspertiem.

Strukturālo reformu atbalsta administratori: jūsu galvenais pienākums būs izstrādāt, īstenot un izvērtēt tehniskā atbalsta projektus, kuru mērķis ir atbalstīt administratīvās un strukturālās reformas dalībvalstīs. Jūs sniegsiet dalībvalstu iestādēm tehniskas un politiskas konsultācijas, izstrādāsiet un koordinēsiet tehniskā atbalsta projektus, pārvaldīsiet sarežģītus līgumus un nolīgumus un uzraudzīsiet dalībvalstīm sniegtā tehniskā atbalsta operatīvo īstenošanu.

Šengenas acquis administratori: jūsu galvenais pienākums būs izstrādāt, īstenot un izvērtēt Šengenas acquis dalībvalstīs nolūkā stiprināt spēkā esošo tiesisko un politisko regulējumu. Jūs sagatavosiet likumdošanas iniciatīvas par Šengenas acquis un piedalīsieties sarunās, sniegsiet ieguldījumu jaunu politikas iniciatīvu izstrādē un īstenošanā, novērtēsiet un izvērtēsiet spēkā esošos tiesību aktus un sniegsiet dalībvalstu iestādēm tiešas tehniskas un politiskas konsultācijas.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim un ar vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanām: labi jāzina kāda no 24 ES oficiālajām valodām un apmierinošā līmenī jāpārvalda angļu vai franču valoda.

Jums vajadzīga arī augstākā izglītība, kas iegūta vismaz 4 gadus ilgās studijās, un pēc šādas izglītības iegūšanas — vismaz 6 gadus ilga darba pieredze, kas tieši saistīta ar izvēlētā profila darba pienākumiem, vai augstākā izglītība, kas iegūta vismaz 3 gadus ilgās studijās, un pēc šādas izglītības iegūšanas — vismaz 7 gadus ilga atbilstoša darba pieredze. Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikties iespējams tikai vienā profilā.

Ja atbilstat šīm prasībām, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams mūsu lapās, kur var pieteikties (sk. zemāk).

Pieteikšanās periods sākas 2021. gada 8. aprīlī.