Deskundigen structurele hervormingen in de lidstaten en deskundigen Schengenacquis

Startseite > Deskundigen structurele hervormingen in de lidstaten en deskundigen Schengenacquis
picture showing people working around a table

Weet u alles van structurele hervormingen of van de Schengenverdragen? Ja? Dan is dit misschien iets voor u.

De Europese Commissie is op zoek naar experts op het gebied van structurele hervormingen en naar Schengenexperts. Wordt u in dienst genomen, dan begint u meestal als administrateur in de rang AD7 bij het directoraat-generaal Steun voor structurele hervormingen (DG REFORM) of het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG HOME).

We zijn op zoek naar deskundigen met een van de volgende twee profielen:

Structurele hervormingen: Uw kerntaken zijn het opzetten, uitvoeren en evalueren van projecten voor technische ondersteuning van administratieve en structurele hervormingen in de lidstaten. U geeft de autoriteiten van de lidstaten rechtstreeks technisch en beleidsadvies, bedenkt en coördineert technische ondersteuningsprojecten, beheert complexe contracten en overeenkomsten, en monitort de technische ondersteuning van de lidstaten in het veld.

Schengen: U ontwikkelt, implementeert en evalueert initiatieven ter versterking van het bestaande juridische en beleidskader voor de Schengenwetgeving in de lidstaten. U bereidt wetgevingsinitiatieven voor met betrekking tot het Schengenacquis en neemt deel aan onderhandelingen, werkt mee aan het ontwerp en de uitvoering van nieuwe beleidsinitiatieven, beoordeelt en evalueert bestaande wetgeving en geeft de autoriteiten van de lidstaten rechtstreeks technisch en beleidsadvies.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. 

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze website.

 

Bent u de juiste persoon?

U moet de nationaliteit van een EU-land hebben, evenals kennis van ten minste twee van de 24 officiële EU-talen: een ten minste bevredigende kennis van het Engels of het Frans, plus een uitstekende kennis van een tweede officiële EU-taal.

U moet ook een diploma hebben van een universitaire opleiding van ten minste vier jaar, gevolgd door ten minste zes jaar werkervaring die relevant is voor het gekozen profiel. Een universitaire opleiding van drie jaar en ten minste zeven jaar relevante werkervaring mag ook. U kunt maar voor een van beide profielen solliciteren!

Beantwoordt uw profiel aan deze eisen, dan bent u misschien wel degene die we zoeken!

Meer informatie over de eisen vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek. Klik op de link hieronder .

U kunt solliciteren vanaf 8 april 2021.