Experți în asistență tehnică pentru reformele structurale ale statelor membre și experți în acquis-ul Schengen

Acasă > Experți în asistență tehnică pentru reformele structurale ale statelor membre și experți în acquis-ul Schengen
picture showing people working around a table

Sunteți expert cu cunoștințe solide în domeniul reformelor structurale sau al acquis-ului Schengen? Ați ajuns pe pagina potrivită.

Comisia Europeană (CE) caută administratori specializați în reforme structurale și administratori specializați în acquis-ul Schengen. Experții recrutați (gradul AD 7) vor lucra în principal la Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) a CE și la Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME).

Oportunitatea se adresează experților care corespund unuia dintre aceste două profiluri:

Administratori în domeniul sprijinului pentru reformele structurale: Dacă veți fi recrutat, va trebui, în principal, să concepeți, să implementați și să evaluați proiecte de asistență tehnică, pentru a sprijini reformele administrative și structurale în statele membre. Veți oferi consiliere directă autorităților statelor membre la nivel tehnic și politic, veți concepe și coordona proiecte de asistență tehnică, veți gestiona contracte și acorduri complexe și veți monitoriza aplicarea operațională a asistenței tehnice acordate statelor membre.

Administratori în domeniul acquis-ului Schengen: Dacă veți fi recrutat, va trebui, în principal, să concepeți, să implementați și să evaluați elemente ale acquis-ului Schengen în statele membre, cu scopul de a consolida cadrul juridic și de politică existent. Veți pregăti inițiative legislative privind acquis-ul Schengen și veți participa la negocieri, veți contribui la conceperea și aplicarea unor noi inițiative de politică, veți evalua legislația existentă și veți oferi consiliere directă autorităților statelor membre, la nivel tehnic și politic.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. 

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Pentru a vă înscrie la concurs, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al UE și să cunoașteți cel puțin 2 limbi oficiale ale UE: una dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE la nivel avansat și engleză sau franceză la nivel satisfăcător.

În plus, trebuie să fiți absolvent de studii universitare cu durata de cel puțin 4 ani, urmate de o experiență profesională de cel puțin 6 ani care are legătură directă cu atribuțiile corespunzătoare profilului ales sau de studii universitare de cel puțin 3 ani, urmate de o experiență profesională relevantă de cel puțin 7 ani. Atenție, nu vă puteți înscrie decât la un singur profil.

Dacă profilul dumneavoastră corespunde acestor cerințe, vă așteptăm!

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs de pe paginile noastre pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe data de 8 aprilie 2021.