Odborníci na technickú štrukturálnych reforiem členských štátov a odborníci na schengenské acquis

Domovská stránka > Odborníci na technickú štrukturálnych reforiem členských štátov a odborníci na schengenské acquis
picture showing people working around a table

Ste expertom s veľmi dobrou znalosťou štrukturálnych reforiem alebo schengenského acquis? Ak áno, čítajte ďalej.

Európska komisia (EK) hľadá administrátorov s odbornými znalosťami v oblasti štrukturálnych reforiem, ako aj administrátorov s odbornými znalosťami v oblasti schengenského acquis. Prijatí experti (platová trieda AD 7) budú pracovať najmä na Generálnom riaditeľstve EK pre podporu štrukturálnych reforiem (GR REFORM) a na Generálnom riaditeľstve pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME).

Ponúkame príležitosti expertom, ktorí zodpovedajú jednému z týchto dvoch profilov:

Administrátori v oblasti štrukturálnych reforiem: vašou hlavnou úlohou bude navrhovať, realizovať a hodnotiť projekty technickej podpory s cieľom podporiť administratívne a štrukturálne reformy v členských štátoch. Orgánom členských štátov budete poskytovať priame poradenstvo na technickej a politickej úrovni, navrhovať a koordinovať projekty technickej podpory, vybavovať zložité zmluvy a dohody a monitorovať operačné vykonávanie technickej podpory pre členské štáty.

Administrátori v oblasti schengenského acquis: vašou hlavnou úlohou bude navrhovať, realizovať a hodnotiť schengenské acquis v členských štátoch s cieľom posilniť platný právny a politický rámec. Budete pripravovať legislatívne iniciatívy týkajúce sa schengenského acquis a zúčastňovať sa na rokovaniach, prispievať k návrhom a vykonávaniu nových politických iniciatív, posudzovať a hodnotiť existujúce právne predpisy a poskytovať orgánom členských štátov priame poradenstvo na technickej a politickej úrovni.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. 

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej stránke.

 

Máte potrebné predpoklady?

Prihlášku si môžete podať, ak ste občanom EÚ so znalosťou aspoň dvoch úradných jazykov EÚ: s vynikajúcou znalosťou jedného z 24 úradných jazykov EÚ a uspokojivou znalosťou angličtiny alebo francúzštiny.

Musíte mať zároveň ukončené minimálne štvorročné vysokoškolské štúdium a aspoň 6 rokov odbornej praxe, ktorá súvisí s príslušnou náplňou práce, prípadne ukončené minimálne trojročné vysokoškolské štúdium a aspoň 7 rokov príslušnej odbornej praxe. Dovoľujeme si vás upozorniť, že prihlásiť sa môžete len na jeden profil.

Ak sa tento profil zhoduje s vašim profilom, ste práve tým, koho hľadáme!

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našich stránkach na podávanie prihlášok.

Prihlášky je možné podávať od 8. apríla 2021.