Strokovnjaki in strokovnjakinje za tehnično podporo na področju strukturnih reform držav članic ter strokovnjaki in strokovnjakinje za schengenski pravni red

Domača stran > Strokovnjaki in strokovnjakinje za tehnično podporo na področju strukturnih reform držav članic ter strokovnjaki in strokovnjakinje za schengenski pravni red
picture showing people working around a table

Ste strokovnjak ali strokovnjakinja z dobrim poznavanjem strukturnih reform ali schengenskega pravnega reda? Če to drži, berite naprej.

Evropska komisija išče upravne uslužbence in uslužbenke s strokovnim znanjem na področju strukturnih reform ter upravne uslužbence in uslužbenke s strokovnim znanjem na področju schengenskega pravnega reda. Izbrani strokovnjaki in strokovnjakinje (razred AD7) bodo delali predvsem v Generalnem direktoratu za podporo strukturnim reformam (GD REFORM) in Generalnem direktoratu za migracije in notranje zadeve (GD HOME).

Priložnosti ponujamo strokovnjakom in strokovnjakinjam, ki ustrezajo enemu od teh dveh profilov:

Upravni uslužbenci za podporo strukturnim reformam: vaše glavne naloge bodo zasnova, izvajanje in ocena projektov tehnične podpore s ciljem podpiranja upravnih in strukturnih reform v državah članicah. Organom držav članic boste neposredno svetovali na tehnični in politični ravni, oblikovali in koordinirali projekte tehnične podpore, upravljali zapletene pogodbe in sporazume ter spremljali operativno izvajanje tehnične podpore za države članice.

Upravni uslužbenci za schengenski pravni red: vaše glavne naloge bodo zasnova, izvajanje in ocena schengenskega pravnega reda v državah članicah s ciljem okrepitve obstoječega pravnega okvira in okvira politik. Pripravljali boste zakonodajne pobude o schengenskem pravnem redu in sodelovali v pogajanjih, prispevali k zasnovi in izvajanju novih pobud politik, ocenjevali in vrednotili obstoječo zakonodajo ter organom držav članic neposredno svetovali na tehnični in politični ravni.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov je na tej strani.

 

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU: temeljito znanje enega od 24 uradnih jezikov EU in zadovoljivo znanje angleščine ali francoščine.

Imeti morate tudi visokošolsko izobrazbo (najmanj štiriletni program), ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj, neposredno povezanih z nalogami izbranega področja, ali visokošolsko izobrazbo (najmanj triletni program), ki ji sledi vsaj 7 let ustreznih delovnih izkušenj. Prijavite se lahko samo za en profil.

Če to ustreza vašemu profilu, ste oseba, ki jo iščemo.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnjih straneh za prijavo.

Prijave se začnejo zbirati 8. aprila 2021.