Experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket

Förstasida > Experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer och experter på Schengenregelverket
picture showing people working around a table

Är du expertstrukturreformer eller Schengenregelverket? Fortsätt att läsa om det stämmer in på dig.

EU-kommissionen söker just nu handläggare med specialkunskaper om strukturreformer och handläggare med specialkunskaper om Schengenregelverket. Om du anställs som handläggare (lönegrad AD 7) kan du få jobba på kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Reform) eller generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (GD Home).

Vi söker experter som passar in på en av två profiler:

Handläggare av stöd till strukturreformer – Du kommer främst att få utforma, genomföra och utvärdera projekt för tekniskt stöd för att stödja EU-ländernas administrativa och strukturella reformer. Du ska ge de nationella myndigheterna direkta råd på teknisk och politisk nivå, utforma och samordna projekt för tekniskt stöd, förvalta komplicerade avtal och överenskommelser och följa upp det operativa genomförandet av det tekniska stödet till EU-länderna.

Handläggare för Schengenregelverket – Du kommer främst att få utforma, genomföra och utvärdera Schengenregelverket i EU-länderna för att stärka den rättsliga och politiska ramen. Du kan få ta fram lagförslag om Schengenregelverket och delta i förhandlingar, bidra till utformningen och genomförandet av nya policyinitiativ, bedöma och utvärdera gällande lagstiftning och ge EU-ländernas myndigheter direkta råd på teknisk och politisk nivå.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. 

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare med kunskaper i minst två av EU:s officiella språk – fördjupade kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i engelska eller franska.

Du måste också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst sex års yrkeserfarenhet med direkt koppling till den valda profilens arbetsuppgifter, eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet. Tänk på att du bara kan söka till en profil.

Om det här stämmer på dig, kan du vara den vi söker!

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på våra ansökningssidor.

Du kan söka från den 8 april 2021.