Конкурс за администратори през 2019 г.

Начало > Конкурс за администратори през 2019 г.

ЕС търси млади висшисти

Дипломирали сте се наскоро? Имате отлично развити умения? Работите успешно в международна среда? Имате мотивацията да допринесете за изграждането на бъдещето на Европа?

Институциите на ЕС предлагат възможността да работите по някои от най-неотложните предизвикателства, пред които сме изправени като общество. Търсим способни хора с висше образование и млади професионалисти, които да се изправят пред тези предизвикателства и да се заемат с многобройните задачи, свързани с изготвянето и изпълнението на политиките и управлението на ресурси. От вас изискваме находчивост и издръжливост, като в замяна предлагаме възможността с работата си да допринесете положително и осезателно за бъдещето на Европа.

Да работите за ЕС означава да участвате в един от най-впечатляващите проекти за интеграция на нашето време. Ще бъдете част от разнообразни екипи, които работят по актуални въпроси като борбата с изменението на климата, управлението на миграцията, борбата с тероризма или стимулирането на растежа и създаването на работни места. Защитата на личните данни, осигуряването на безопасността на храните, гарантирането на правата на пътниците, разработването на устойчиви технологии и опазването на околната среда са само част от широкия набор от теми, по които работим. На уебсайта EUandme можете да се запознаете по-подробно с това какво прави ЕС за своите граждани. 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Новоназначените служители започват работа в Брюксел или в Люксембург. Съществуват възможности за назначение на различни места в Европа и по света.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 23 май 2019 г.

 

Притежавате ли това, което е необходимо?

За да кандидатствате, трябва да имате завършена степен на висше образование с продължителност на обучението поне три години (без значение каква е областта), да владеете два от езиците на ЕС и да сте гражданин на Европейския съюз. Студентите последна година също могат да кандидатстват, ако получат дипломата си до 31 юли 2019 г.

Преди да кандидатствате, е важно да обмислите внимателно дали кариерата в институциите на ЕС е правилният избор за вас. Въпросникът „Кариера в институциите на ЕС — дали това е за мен?“ и тестът за самооценка могат да ви дадат реалистична идея дали отговаряте на стандартите, необходими за успех. 

Имайте предвид, че не е достатъчно да постигнете изисквания минимум на тестовете. Единствено кандидатите, получили най-високи резултати, преминават на следващия етап от процедурата за подбор. 

 

Преглед на процедурата за подборКандидатура

ЧАСТ 1

Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост; декларирайте езиците на ЕС, които владеете

Кандидатура

ЧАСТ 2

Изберете вашите езици 1 и 2, попълнете формуляра за кандидатстване

Тестове на компютър (CBT)

Тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (на език 1) и тестове за преценка на ситуация (на език 2). Центрове за провеждане на тестове по света.

Организация на текущата работа (E-tray)

На език 2: в центрове за провеждане на тестове в държавите от ЕС.

Център за оценяване

На език 2: работа по казус (в държавите от ЕС); устна презентация, интервю относно компетенциите, упражнение в група и интервю за мотивацията за работа (в Брюксел).

Списък на издържалите конкурса

Списък с 145 успешни кандидати