Výběrové řízení na administrátory pro absolventy vysokých škol – 2019

Úvod > Výběrové řízení na administrátory pro absolventy vysokých škol – 2019

EU hledá talentované mladé lidi

Absolvovali jste nedávno vysokou školu a můžete nabídnout skvělé dovednosti? Chtěli byste pracovat v mezinárodním prostředí a pomáhat utvářet budoucnost Evropy?

Evropské instituce vám nabízejí možnost pracovat na řešení některých palčivých problémů, s nimiž se současná společnost potýká. Hledáme talentované absolventy VŠ a mladé odborníky, kteří by se těmito otázkami zabývali a začali se podílet na řešení celé škály úkolů souvisejících s přípravou a zaváděním politik EU, jakož i s řízením zdrojů. Vyžadujeme kreativitu a odolnost a na oplátku nabízíme možnost významně ovlivnit chod Evropy.

Pracovat pro EU znamená být součástí jednoho z nejpozoruhodnějších integračních projektů naší doby. Znamená to stát se členem jednoho z týmů zabývajících se tématy, jako je boj proti změně klimatu, řízení migrace, boj proti terorismu nebo podpora hospodářského růstu a vytváření pracovních míst. Dalšími příklady z celé řady témat, na nichž pracujeme, je ochrana osobních údajů, bezpečnost potravin, zajišťování práv cestujících, udržitelné technologie nebo ochrana přírody. Více informací o tom, co EU dělá pro své občany, naleznete na webové stránce EUandme

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o rovné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o naší politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na těchto internetových stránkách.

Noví zaměstnanci zahájí svoji kariéru v Bruselu nebo v Lucemburku. Poté zde také existuje možnost vyjet pracovně do jiných zemí, ať již po Evropě, nebo jinde ve světě.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost – registrace bude zahájena 23. května 2019.

 

Máte k této práci předpoklady?

Abyste se mohli přihlásit, musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let v jakémkoliv oboru, ovládat dva úřední jazyky EU a být občanem EU. Přihlásit se mohou i studenti posledního ročníku studia, pokud diplom obdrží do 31. července 2019.

Než podáte přihlášku, důkladně si promyslete, zda je pro vás kariéra v institucích EU tou správnou volbou. Díky dotazníku „Je kariéra v EU pro mě?“ a testu k sebehodnocení získáte představu, s jakou pravděpodobností splníte náročné požadavky výběrového řízení. 

Upozorňujeme, že u testů nestačí získat pouze požadovaný minimální počet bodů. Do další fáze výběrového řízení budou pozváni pouze uchazeči s nejvyšším počtem bodů. 

 

Přehled fází výběrového řízeníPřihláška

ČÁST 1

Potvrzení vaší způsobilosti; uveďte všechny jazyky EU, které ovládáte

Přihláška

ČÁST 2

Zvolte si svůj jazyk 1 a 2 a vyplňte přihlášku

Testy na počítači

Testy ověřující verbální, numerické a abstraktní uvažování (v  jazyce 1) a situační úsudek (v jazyce 2). Testovací centra po celém světě

E-tray (práce s elektronickou poštou)

jazyce 2: testovací centra v členských státech EU

Hodnotící centrum

jazyce 2: případová studie (v členských státech EU); ústní prezentace, pohovor na základě kompetencí, skupinová úloha a motivační pohovor (v Bruselu)

Rezervní seznam

Celkový počet úspěšných uchazečů: 145