Διαγωνισμός πτυχιούχων διοικητικών υπαλλήλων 2019

Αρχική σελίδα > Διαγωνισμός πτυχιούχων διοικητικών υπαλλήλων 2019

Η ΕΕ αναζητά νέους πτυχιούχους

Έχετε αποφοιτήσει πρόσφατα και διαθέτετε εξαιρετικά επαγγελματικά προσόντα; Θα σας άρεσε να εργαστείτε σε ένα διεθνές εργασιακό περιβάλλον; Θέλετε να συμβάλετε και εσείς στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης;

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σας προσφέρουν τη δυνατότητα να εργαστείτε σε τομείς που αφορούν ορισμένες από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε ταλαντούχους πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες που θα κληθούν να ανταποκριθούν σ’ αυτές τις προκλήσεις και να αναλάβουν ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση ενωσιακών πολιτικών καθώς και για τη διαχείριση πόρων. Ζητάμε υποψηφίους με ευρηματικότητα και ανθεκτικότητα και τους προσφέρουμε την ευκαιρία να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προώθηση των ευρωπαϊκών ζητημάτων.

Το να εργάζεται κανείς στην ΕΕ σημαίνει ότι συμμετέχει σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά εγχειρήματα ενοποίησης. Θα συμμετέχετε σε διάφορες ομάδες που ασχολούνται με καυτά θέματα της εποχής μας, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση του μεταναστευτικού, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η μέριμνα για την ασφάλεια των τροφίμων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των επιβατών, η προώθηση μιας βιώσιμης τεχνολογίας και η προστασία της φύσης είναι μερικά από τα πολλά θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για τους πολίτες της, επισκεφθείτε τον ιστότοπο EUandme

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση ίσων ευκαιριών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προσπαθεί να εξασφαλίζει για όλους τους υποψηφίους ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ισότιμη πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ίσων ευκαιριών και το πώς μπορείτε να ζητήσετε τη λήψη ειδικών μέτρων στις δοκιμασίες επιλογής, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας.

Τα νέα μέλη του προσωπικού ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο . Υπάρχουν επίσης κάποιες ευκαιρίες για τοποθέτηση σε διάφορες θέσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ανά τον κόσμο.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 23 Μαΐου 2019.

 

Διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να έχετε πτυχίο πανεπιστημίου 3ετούς τουλάχιστον φοιτήσεως σε έναν οποιονδήποτε τομέα, να γνωρίζετε 2 γλώσσες της ΕΕ και να έχετε την ιθαγένεια της ΕΕ. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών τους μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, εφόσον πρόκειται να λάβουν το δίπλωμά τους το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.

Προτού υποβάλετε αίτηση, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά κατά πόσον μια σταδιοδρομία στην ΕΕ είναι η σωστή επιλογή για σας. Το ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;» καθώς και το τεστ αυτοαξιολόγησης σας βοηθούν να διαπιστώσετε κατά πόσον είστε πράγματι σε θέση να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις σχετικές απαιτήσεις. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν αρκεί να λάβετε τη βάση στις δοκιμασίες. Μόνον όσοι επιτύχουν την υψηλότερη βαθμολογία θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. 

 

Περιγραφή της διαδικασίας επιλογήςΥποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 1

Επιβεβαιώστε την επιλεξιμότητά σας· δηλώστε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που γνωρίζετε

Υποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 2

Επιλέξτε γλώσσα 1 και γλώσσα 2, συμπληρώστε την αίτηση

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών (στη γλώσσα 1) και δοκιμασίες εκτίμησης καταστάσεων (στη γλώσσα 2). Εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray)

Στη γλώσσα 2: εξεταστικά κέντρα στα κράτη μέλη της ΕΕ

Κέντρο αξιολόγησης

Στη γλώσσα 2: μελέτη περιπτώσεων (στα κράτη μέλη της ΕΕ)· προφορική παρουσίαση, συνέντευξη βάσει ικανοτήτων, ομαδική εξέταση και συνέντευξη για τα κίνητρα ενδιαφέροντος για εργασία (Βρυξέλλες)

Εφεδρικός κατάλογος

Κατάλογος με 145 επιτυχόντες υποψηφίους