Kõrgharidusega administraatorite 2019. aasta konkurss

Avaleht > Kõrgharidusega administraatorite 2019. aasta konkurss

EL otsib noori kõrgkooli lõpetanuid

Kas olete hiljuti kõrgkooli lõpetanud ja hea oskustepagasiga? Kas saate rahvusvahelises töökeskkonnas hästi hakkama? Kas soovite osaleda Euroopa tuleviku kujundamisel?

ELi institutsioonid pakuvad võimalust osaleda tänapäeva ühiskonna kõige pakilisemate probleemide lahendamisel. Otsime andekaid kõrgkooli lõpetanuid ja noori spetsialiste, kes on valmis nende probleemidega tegelema ja täitma mitmesuguseid ülesandeid ELi poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning ressursside juhtimisel. Eeldame leidlikkust ja pingetaluvust, kuid pakume ka võimalusi Euroopat positiivselt mõjutada.

ELi heaks töötamine tähendab osalemist meie aja kõige tähelepanuväärsemas integratsiooniprojektis. Töö toimub mitmekesistes meeskondades, kus tegeletakse selliste päevakajaliste küsimustega nagu kliimamuutustevastane võitlus, rände haldamine, terrorismivastane võitlus või majanduskasvu edendamine ja töökohtade loomine. Isikuandmete kaitsmine, toiduohutuse tagamine, reisijaõiguste kindlustamine, säästva tehnoloogia võimaldamine ja looduskaitse on vaid mõned näited kõigist neist teemadest, millega institutsioonid tegelevad. Lisateavet selle kohta, mida EL oma kodanike heaks teeb, leiate veebisaidilt EUandme

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Uued töötajad alustavad karjääri Brüsselis või Luxembourgis. Mõned töökohad asuvad ka mujal Euroopas ja maailmas.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 23. mail 2019.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandideerimiseks on vaja vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit mis tahes erialal, kahe ELi keele oskust ja ELi kodakondsust. Konkursil võivad osaleda ka viimase aasta üliõpilased, kes saavad diplomi 31. juuliks 2019.

Enne kandideerimist soovitame teil järele mõelda, kas töökoht ELi institutsioonides on teie jaoks õige valik. Küsimustik „Minu karjäär ELis“ ja enesehindamistest annavad teile realistliku pildi sellest, kui suur on tõenäosus, et vastate konkursi edukaks läbimiseks vajalikele nõudmistele. 

Oluline on meeles pidada, et testide ja katsete eest saadavast minimaalsest nõutavast punktisummast konkursi läbitegemiseks ei piisa. Valikumenetluse eri etappidest pääsevad edasi ainult parimate tulemustega kandidaadid. 

 

Ülevaade valikumenetlusestKandideerimisavaldus

1. OSA

Kinnitage, et täidate konkursil osalemise tingimusi; märkige, milliseid ELi keeli valdate

Kandideerimisavaldus

2. OSA

Valige oma 1. ja 2. keel ning täitke kandideerimisavalduse vorm

Arvutipõhised testid

Verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid (1. keeles) ning olukorra lahendamise testid (2. keeles). Testimiskeskustes üle kogu maailma.

E-dokumentide haldus (e-tray)

2. keeles: ELi liikmesriikides asuvates testimiskeskustes

Hindamiskeskus

2. keeles: juhtumianalüüs (ELi liikmesriikides); suuline ettekanne, pädevuspõhine intervjuu, rühmatöö ja motivatsioonivestlus (Brüsselis)

Reservnimekiri

Nimekiri, kuhu on kantud 145 edukat kandidaati