Natječaj za administratore s visokoškolskom diplomom 2019.

Početna stranica > Natječaj za administratore s visokoškolskom diplomom 2019.

EU traži mlade visokoobrazovane stručnjake

Nedavno ste diplomirali i posjedujete izvrsne vještine? Stimulira vas rad u međunarodnom radnom okruženju? Motivirani ste sudjelovati u oblikovanju budućnosti Europe?

Institucije EU-a nude priliku za rad na nekim od najvećih izazova današnjeg društva. Trenutačno tražimo nadarene mlade visokoobrazovane stručnjake da se suoče s tim izazovima radeći na raznim poslovima povezanima s oblikovanjem i provedbom politika EU-a te upravljanjem resursima. Zahtijevamo snalažljivost i otpornost, no ujedno vam pružamo priliku da uvelike doprinesete razvoju Europe.

Raditi za EU znači biti dio jednog od najvećih i najsloženijih integracijskih projekata našega vremena. Sudjelovat ćete u raznolikim timovima koji se bave aktualnim pitanjima kao što su borba protiv klimatskih promjena, upravljanje migracijama, borba protiv terorizma ili poticanje gospodarskog rasta i otvaranje radnih mjesta. Zaštita osobnih podataka, jamčenje sigurnosti hrane, osiguravanje prava putnika prilikom putovanja, omogućavanje održive tehnologije i očuvanje prirode samo su neke od brojnih tema na kojima radimo. Više o tome što EU čini za svoje građane saznajte na stranici EUandme

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Novi zaposlenici karijeru započinju u Bruxellesu ili Luxembourgu. Postoji i mogućnost rada na lokacijama diljem Europe i svijeta.

Nemojte propustiti ovu fantastičnu priliku za svoju karijeru! Možete se prijaviti od 23. svibnja 2019.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Da biste se prijavili, morate biti građanin EU-a, posjedovati diplomu visokoškolskog studija u trajanju od najmanje 3 godine iz bilo kojeg područja i znati 2 službena jezika EU-a. Studenti posljednje godine studija mogu se prijaviti ako će svoj studij završiti do 31. srpnja 2019.

Prije nego što se prijavite, važno je da razmislite je li karijera u institucijama EU-a za vas. S pomoću upitnika „Je li karijera u EU-u za mene?” i testova za samoprocjenu dobit ćete realističnu predodžbu o tome imate li kvalitete potrebne za uspjeh na natječaju. 

Imajte na umu da na testovima nije dovoljno prijeći bodovni prag. U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima. 

 

Pregled postupka odabiraPrijava

Prvi dio

Potvrdite da ispunjavate uvjete za sudjelovanje, navedite sve službene jezike EU-a koje znate

Prijava

Drugi dio

Odaberite jezik 1 i jezik 2, ispunite obrazac za prijavu

Računalni testovi

Testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja (na jeziku 1) te situacijskog prosuđivanja (na jeziku 2), održavaju se u ispitnim centrima diljem svijeta.

Test simulacije e-sandučića (e-tray)

Na jeziku 2, održava se u ispitnim centrima u državama članicama EU-a

Testovi centra za procjenu

Na jeziku 2: studija slučaja (održava se u državama članicama EU-a); usmena prezentacija, intervju na temelju kompetencija, rad u skupini i intervju za procjenu motivacije (održavaju se u Bruxellesu)

Popis uspješnih kandidata

Ukupni broj uspješnih kandidata: 145