2019. gada administratoru konkurss augstskolu absolventiem

Sākumlapa > 2019. gada administratoru konkurss augstskolu absolventiem

ES aicina darbā jaunos augstskolu absolventus

Vai nesen esat ieguvis augstāko izglītību ar izcilu prasmju kopumu? Vai jūs iedvesmo starptautiska darba vide? Vai esat motivēts piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā?

ES iestādes piedāvā iespēju strādāt un rast risinājumus dažām mūsu sabiedrībai visaktuālākajām problēmām. Pašlaik meklējam talantīgus augstskolu absolventus un jaunus speciālistus, kuri varētu piedalīties šo problēmu risināšanā un uzņemties daudzveidīgus uzdevumus, kas veicami, lai formulētu un īstenotu ES politiku un pārvaldītu resursus. Mums ir vajadzīgi darbinieki, kuriem piemīt atjautība un enerģija, savukārt jums būs lielas iespējas pozitīvi ietekmēt Eiropu.

Darbs Eiropas Savienības iestādēs nozīmē dalību vienā no mūsdienu aizraujošākajiem integrācijas projektiem. Jaunie darbinieki iekļausies daudzveidīgās komandās, kuras risina tādus aktuālus jautājumus kā klimata pārmaiņu apturēšana, migrācijas pārvaldība, terorisma apkarošana vai ekonomikas izaugsmes veicināšana un darbvietu radīšana. Personas datu aizsardzība, pārtikas nekaitīguma nodrošināšana, pasažieru tiesību garantēšana ceļojumos, tehnoloģiju ilgtspējas nodrošināšana un dabas saglabāšana ir tikai daži no daudzajiem tematiem, ar kuriem strādājam. Lai uzzinātu vairāk par to, ko ES dara savu pilsoņu labā, apmeklējiet tīmekļa vietni EUandme

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs cenšas visiem kandidātiem nodrošināt vienādas iespējas un pret visiem attiekties vienādi. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības principu un to, kā atlases testos lūgt speciālus pielāgojumus, meklējiet šim nolūkam izveidotajā lapā.

Jaunie darbinieki karjeru uzsāk Briselē vai Luksemburgā. Pastāv dažas iespējas meklēt darbu arī citviet Eiropā un pasaulē.

Nepalaidiet garām šo vienreizējo karjeras iespēju – pieteikties var no 2019. gada 23. maija.

 

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir vajadzīgs akadēmiskais grāds, kas iegūts vismaz 3 gadu studijās jebkurā jomā, 2 ES oficiālo valodu prasmes un jums jābūt ES pilsonim. Var pieteikties arī pēdējā kursa studenti, kuri diplomu saņems līdz 2019. gada 31. jūlijam.

Pirms pieteikšanās būtu svarīgi pārdomāt, vai karjera ES iestādēs ir pareizā izvēle jums. Lai iegūtu reālu priekšstatu, vai jūs varētu atbilst prasītajiem standartiem un izturēt konkursu, varat aizpildīt anketu “Karjera Eiropas Savienībā – mana karjera?” un izpildīt pašnovērtējuma testu. 

Ņemiet vērā, ka nepietiek ar to, ka testos saņemts minimālais to nokārtošanai vajadzīgais punktu skaits. Nākamajā atlases procedūras posmā piedalās tikai vislielākā punktu skaita ieguvēji. 

 

Atlases procedūras pārskatsPieteikums

1. DAĻA

Aplieciniet, ka atbilstat prasībām; norādiet visas ES valodas, kuras zināt.

Pieteikums

2. DAĻA

Izvēlieties savu 1. un 2. valodu, aizpildiet pieteikuma veidlapu.

Datorizētie testi

Teksta loģiskās analīzes, matemātisko iemaņu, abstraktās domāšanas pārbaudījumi (1. valodā) un situācijas analīzes pārbaudījumi (2. valodā). Pārbaudījumu centros visā pasaulē.

E-simulācija

2. valodā: pārbaudījumu centros ES dalībvalstīs.

Vērtēšanas centrs

2. valodā: problēmsituācijas analīze (ES dalībvalstīs); mutiska prezentācija, uz kompetenci vērsta intervija, uzdevums grupā un intervija par motivāciju (Briselē).

Rezerves saraksts

Konkursu izturējušo kandidātu saraksts, kurā ir 145 persona(s)