Konkurs na administratorów dla absolwentów uczelni wyższych (2019 r.)

Strona główna > Konkurs na administratorów dla absolwentów uczelni wyższych (2019 r.)

UE szuka młodych absolwentów uczelni

Jesteś świeżo po studiach i masz doskonałe umiejętności? Dobrze się odnajdujesz w międzynarodowym środowisku pracy? Chcesz mieć wpływ na kształtowanie przyszłości Europy?

Praca w instytucjach UE umożliwia zajmowanie się najbardziej palącymi problemami, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Poszukujemy utalentowanych absolwentów studiów wyższych i młodych osób u progu kariery zawodowej gotowych stawić czoła takim wyzwaniom i podjąć różnorodne zadania obejmujące formułowanie strategii politycznych i ich wdrażanie oraz zarządzanie zasobami. Wymagamy od kandydatów zaradności i odporności. W zamian oferujemy możliwość wywarcia znacznego pozytywnego wpływu na Europę.

Praca dla UE oznacza udział w jednym z najbardziej imponujących projektów integracyjnych naszych czasów. Będziesz częścią zespołu zajmującego się niezwykle aktualnymi kwestiami, takimi jak zwalczanie zmiany klimatu, zarządzanie migracją, walka z terroryzmem oraz zwiększanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Ochrona danych osobowych, zapewnianie bezpieczeństwa żywności, gwarantowanie przestrzegania praw pasażerów, promowanie zrównoważonej technologii i ochrona przyrody – to tylko niektóre z wielu zagadnień, którymi się zajmujemy. Więcej informacji o tym, co UE robi dla swoich obywateli, można znaleźć na stronie internetowej EUandme

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na stronie na ten temat.

Nowi pracownicy rozpoczynają karierę zawodową w Brukseli lub Luksemburgu. Istnieją również pewne możliwości pracy w innych miejscach w Europie i na całym świecie.

Nie przegap tej fantastycznej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia przyjmujemy od 23 maja 2019 r.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Aby zgłosić się do konkursu, musisz mieć dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych trwających co najmniej 3 lata, znać 2 języki urzędowe UE i być obywatelem UE. Zgłaszać mogą się również studenci ostatniego roku, pod warunkiem że zdobędą dyplom do 31 lipca 2019 r.

Zanim wypełnisz zgłoszenie, powinieneś poważnie zastanowić się, czy na pewno chcesz się starać o pracę w instytucjach UE. Dzięki kwestionariuszowi „Czy kariera w UE to coś dla mnie?” oraz testowi do samooceny będziesz mógł realnie ocenić, czy jesteś w stanie sprostać wymaganiom stawianym kandydatom. 

Pamiętaj, że nie wystarczy uzyskać wymaganego minimum punktów w testach. Jedynie kandydaci z najlepszymi wynikami przechodzą do następnego etapu. 

 

Przebieg procedury naboru

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 1

Potwierdź, że spełniasz warunki udziału w konkursie; zadeklaruj znajomość języków UE

Zgłoszenie

CZĘŚĆ 2

Wybierz język 1 i język 2, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Testy komputerowe

Testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne (w języku 1) oraz testy sytuacyjne (w języku 2). Ośrodki egzaminacyjne na całym świecie.

Symulacja typu e-tray

W języku 2: ośrodki egzaminacyjne w państwach członkowskich UE

Ocena zintegrowana

W języku 2: studium przypadku (w państwach członkowskich UE); prezentacja ustna, rozmowa badająca poziom kompetencji, zadanie do wykonania w zespole i rozmowa badająca motywację (w Brukseli).

Lista rezerwowa

Lista laureatów 145