Výberové konanie na pozície administrátorov v roku 2019 vhodné pre absolventov

Domovská stránka > Výberové konanie na pozície administrátorov v roku 2019 vhodné pre absolventov

EÚ hľadá mladých absolventov vysokých škôl

Ste čerstvým absolventom vysokej školy so skvelou kvalifikáciou? Ste úspešní na medzinárodnom pracovnom trhu? Ste pripravení pomôcť formovať budúcnosť Európy?

Inštitúcie EÚ ponúkajú možnosť spolupracovať na riešení viacerých pálčivých výziev, ktorým ako spoločnosť čelíme. Hľadáme talentovaných absolventov vysokých škôl a mladých odborníkov, ktorí sú ochotní v tomto smere pomôcť a pustiť sa do riešenia širokej škály úloh prípravy a zavádzania politík EÚ vrátane riadenia jej zdrojov. Vyžadujeme plnú pripravenosť a odolnosť, no zároveň ponúkame možnosti významným spôsobom ovplyvniť chod Európy.

Pracovať pre EÚ znamená byť súčasťou jedného z najpozoruhodnejších integračných projektov našej epochy. Stanete sa súčasťou rôznorodých tímov riešiacich aktuálne témy, akými sú napr. boj proti zmene klímy, riadenie migrácie, boj proti terorizmu alebo zvyšovanie hospodárskeho rastu a tvorba pracovných miest. Ochrana osobných údajov, zaručenie bezpečnosti potravín, ochrana práv cestujúcich, umožnenie udržateľných technológií a ochrana prírody sú len niektoré zo širokej škály tém, ktorými sa zaoberáme. Ak chcete vedieť viac o tom, čo EÚ robí pre svojich občanov, navštívte webové stránky EUandme

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Noví zamestnanci sa môžu rozhodnúť pre prácu v Bruseli alebo v Luxemburgu. Existujú aj viaceré možnosti, ako si nájsť pracovné miesto v iných častiach Európy či v zahraničí.

Nenechajte si ujsť túto skvelú kariérnu príležitosť – registrácia sa začína 23. mája 2019.

 

Máte potrebné schopnosti?

Uchádzači musia mať minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie v ľubovoľnom odbore osvedčené diplomom, ovládať 2 jazyky EÚ a byť občanmi EÚ. Prihlásiť sa môžu aj študenti v poslednom ročníku štúdia, ak získajú diplom do 31. júla 2019.

Skôr, než sa prihlásite, dôkladne si premyslite, či je kariéra v EÚ pre vás naozaj tou správnou voľbou. Dotazník „Je kariéra v EÚ niečo pre mňa?“ spolu so sebahodnotiacim testom vám poskytnú realistickú predstavu o tom, aká je pravdepodobnosť, že sa vám podarí tieto vysoké kritériá potrebné na úspech splniť. 

Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov. Do ďalšej fázy výberového konania postúpia iba tí, ktorí získajú najviac bodov. 

 

Fáza výberového konaniaPrihláška

ČASŤ 1

Potvrďte, že spĺňate podmienky účasti, uveďte všetky jazyky EÚ, ktoré ovládate

Prihláška

ČASŤ 2

Zvoľte si svoj jazyk 1 a 2 a vyplňte formulár žiadosti

Počítačové testovanie

Testy verbálneho, numerického, abstraktného uvažovania (v jazyku 1) a testy situačného rozhodovania (v jazyku 2). Testovacie centrá na celom svete.

Simulované vybavovanie elektronickej pošty

V jazyku 2: testovacie centrá v členských štátoch EÚ

Hodnotiace centrum

V jazyku 2: prípadová štúdia (v členských štátoch EÚ); ústna prezentácia, pohovor s dôrazom na schopnosti, skupinová úloha a motivačný pohovor (v Bruseli)

Rezervný zoznam

Zoznam s celkovým počtom 145 úspešných uchádzačov.