Razpis za upravne uslužbence diplomante 2019

Domača stran > Razpis za upravne uslužbence diplomante 2019

EU išče mlade diplomante in diplomantke

Ste nedavno diplomirali in imate odličen nabor znanj? Ste uspešni v mednarodnem delovnem okolju? Bi želeli sooblikovati prihodnost Evrope?

Institucije EU ponujajo priložnost za delo pri nekaterih najbolj perečih izzivih, s katerimi se srečujemo kot družba. Trenutno iščemo nadarjene diplomante in diplomantke ter mlade strokovnjake in strokovnjakinje, ki se bodo spoprijeli s temi izzivi in prevzeli najrazličnejše naloge na področju oblikovanja in izvajanja politik EU ter upravljanja virov. Od kandidatk in kandidatov pričakujemo iznajdljivost in vzdržljivost, ponujamo pa jim priložnosti, da pomembno pozitivno vplivajo na Evropo.

Delo za EU pomeni sodelovanje v enem največjih integracijskih projektov našega časa. V raznolikih ekipah se boste ukvarjali z aktualnimi vprašanji, kot so boj proti podnebnim spremembam, upravljanje migracij, boj proti terorizmu ali spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest. Varstvo osebnih podatkov, skrb za varnost hrane, varstvo pravic potnikov, omogočanje trajnostne tehnologije in ohranjanje narave so samo nekatere od najrazličnejših tematik pri našem delu. Več informacij o tem, kaj EU počne za svoje državljane, je na voljo na spletišču EUandme

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Novozaposleni uslužbenci in uslužbenke začnejo poklicno pot v Bruslju ali Luxembourgu. Obstaja tudi nekaj možnosti za delo na drugih lokacijah po Evropi in drugod po svetu.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave sprejemamo s 23. majem 2019.

 

Vam bo uspelo?

Za prijavo morate imeti končan vsaj triletni visokošolski študij na katerem koli področju, znanje dveh jezikov EU in državljanstvo EU. Prijavijo se lahko tudi študenti in študentke zadnjega letnika, če bodo diplomirali do 31. julija 2019.

Pred prijavo je dobro razmisliti, ali je zaposlitev v instituciji EU res prava odločitev za vas. Izpolnite vprašalnik Poklicna pot v EU – moja poklicna pot? in samoocenjevalni test, saj vam bosta dokaj realno pokazala, ali izpolnjujete zahtevane visoke standarde. 

Opozarjamo, da pri testih ni dovolj doseči zgolj najmanjšega zahtevanega števila točk. V naslednji del izbirnega postopka se uvrstijo samo kandidati z najvišjim številom točk. 

 

Pregled izbirnega postopkaPrijava

1. DEL

Potrdite, da izpolnjujete pogoje; navedite jezike EU, ki jih obvladate

Prijava

2. DEL

Izberite svoj 1. in 2. jezik, izpolnite prijavni obrazec

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Besedno, številčno in abstraktno sklepanje (v prvem jeziku) in situacijski testi (v drugem jeziku): testni centri po svetu.

E-simulacija nalog

V drugem jeziku: testni centri v državah članicah EU.

Ocenjevalni center

V drugem jeziku: študija primera (v državah članicah EU); ustna predstavitev, razgovor in ugotavljanje kompetenc, skupinska vaja in razgovor o motivaciji (v Bruslju).

Rezervni seznam

Seznam 145 uspešnih kandidatov