Handläggarprovet för akademiker 2019

Förstasida > Handläggarprovet för akademiker 2019

EU söker unga akademiker

Har du nyligen tagit din examen och har goda kunskaper? Gillar du att jobba i en internationell arbetsmiljö? Vill du vara med och forma EU:s framtid?

EU-institutionerna ger dig möjlighet att arbeta med några av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Vi söker dig som just tagit din examen eller som har jobbat ett tag. Hos oss får du arbeta med uppgifter som att utforma EU:s politik, genomföra den i praktiken och förvalta vår budget och personal. Jobbet kräver att du är uppfinningsrik och stresstålig, men du får också stora möjligheter att påverka EU i positiv riktning.

Ett jobb i EU-förvaltningen innebär att du får arbeta i olika team med spännande och aktuella frågor som klimat, migration och terrorism eller insatser för tillväxt och fler jobb. Vi arbetar också med personuppgiftsskydd, livsmedelssäkerhet, passagerarrättigheter, hållbar teknik och naturskydd. Läs mer om vad EU gör för sina invånare på EUandME

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Som nyanställd arbetar du i Bryssel eller Luxemburg. Det finns också möjlighet att söka sig till andra platser i EU och andra delar av världen.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 23 maj 2019.

 

Är du den vi söker?

För att söka måste du ha en universitets- eller högskoleexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier (alla inriktningar), kunna två officiella EU-språk och vara EU-medborgare. Du kan också söka om du läser ditt sista år på universitet eller högskola och kommer att ta ut din examen senast den 31 juli 2019.

Innan du söker bör du noggrant tänka igenom om en EU-karriär är rätt för dig. Med hjälp av frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig?” och vårt självutvärderingstest kan du få en realistisk bild av om du har vad som krävs för att lyckas i uttagningsprovet.  

Tänk på att du inte bara måste få godkänt i proven – du måste finnas med bland dem som har allra högst poäng för att kallas till nästa etapp i förfarandet. 

 

Översikt över urvalsförfarandetAnsökan

STEG 1

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven och ange dina kunskaper i EU-språken.

Ansökan

STEG 2

Välj språk 1 och 2 och fyll i resten av ansökan.

Datorbaserade flervalsfrågor

Prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (på språk 1) och prov i omdömesförmåga (på språk 2). Testcentrum över hela världen

Inkorgsövning

På språk 2: testcentrum i EU-länderna

Utvärderingscentrum

På språk 2: ett ”case” (i EU-länderna), muntlig framställning, kompetensbaserad intervju, gruppövning och intervju för bedömning av motivationen (i Bryssel)

Reservlista

Lista med 145 godkända sökande.