Юрист-лингвисти с ирландски език

Начало > Юрист-лингвисти с ирландски език

Вие сте многоезичен юрист с интерес към международна кариера?

ЕС търси висококвалифицирани юрист-лингвисти с ирландски език (GA). Наетите длъжностни лица (степен AD 7) ще работят основно в Съда на ЕС със седалище в Люксембург.

Като юрист-лингвист ще превеждате и ще редактирате преводи на правни текстове на езика на конкурса от поне два други езика. Ще предоставяте и правни анализи в сътрудничество със секретариатите и другите служби на Съда. В работата си юрист-лингвистите използват стандартни компютърни и офис приложения.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Ако сте гражданин на ЕС с отлични познания по поне 3 езика на ЕС — отлично владеене на език 1 (ирландски – език на конкурса), задълбочено владеене на език 2 (английски, френски, немски, италиански, полски или испански) и задълбочено владеене на език 3 (един от 24-те официални езика на ЕС, различен от език 1 и език 2), значи търсим точно човек като вас.

Освен това трябва да имате образователна степен, съответстваща на завършено висше образование, удостоверено с една от следните дипломи по право:

  • Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.
  • Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Не е необходим професионален опит, ако изискваното университетско обучение е продължило четири или повече години.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 18 ноември 2021 г.